Meditatie

 

 


Effatha.
En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend! (Markus 7: 34).

 

Als horende mens kun je je moeilijk de situatie van een dove indenken. Dat er niets aan geluid bij je binnenkomt... dat je daarom moeilijk of moeizaam met andere mensen kunt communiceren... Doofheid is een ernstige handicap, een groot probleem. Als er daarnaast ook nog sprake is van moeilijk kunnen praten, dan lijken alle ingrediënten voor een compleet isolement aanwezig te zijn.
Doofheid is in de Bijbel ook een probleem. In de context van de geschiedenis van Markus 7: 31 - 37 gaat het tot twee keer toe over horen. In Markus 7: 16 staat: ‘Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen’. En in Markus 7: 18: ‘... En u hebt oren, en u hoort niet’? De genezing van deze dove man staat in het kader van ‘toenemende doofheid’. De woorden van Jezus stuiten steeds vaker op verzet... zelfs bij zijn leerlingen... Jezus’ woorden ketsen af op verharde harten en gesloten oren...  Dat is wat er gaande is... In dát kader vertelt Markus ons over de genezing van een dove man. Zulke doofheid ervaart de Bijbel als een groot probleem, want je bent dan niet in staat om de woorden van God te horen.
Een dove man wordt bij Jezus gebracht... door familie of vrienden. Ze vragen of Jezus hem de handen op wil leggen. Maar Jezus doet veel meer... Hij neemt de man apart... als teken dat deze man voor Jezus niet ondergaat in de massa. Hij raakt zijn oren aan en na gespuwd te hebben, raakt Hij de tong van de man aan. En terwijl Hij omhoogkijkt, zucht Hij Dat is opvallend... dat Jezus zucht. Dat wordt nergens anders in de Bijbel van Jezus verteld (N.B. in Markus 8: 12 zucht Jezus in zichzelf).Wat betekent dat zuchten? Is Jezus vermoeid van de zoveelste zieke die bij Hem gebracht wordt? Zucht Hij in de trant van: “Nou vooruit dan, nog één keer dan”? Het zuchten van Jezus is een zuchten om de gebrokenheid waarin de schepping verkeert. De schepping, die door God goed gemaakt is, is door het kwaad in het tegendeel veranderd. Deze man is het toonbeeld van gebrokenheid. Jezus zucht... Hij lijdt aan de gebrokenheid van het leven... Hij lijdt aan de situatie van geslotenheid van mensen... voor elkaar en voor God. Hij zucht omdat mensen zo hardhorend zijn... Het is echter geen doelloos en machteloos zuchten. In zijn zuchten draagt Hij de nood van deze wereld... neemt die a.h.w. op zich. Zijn zuchten is een voorafschaduwing van de klachten die Hij aan het kruis uit. Hier zucht Hij... straks klaagt Hij: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten. Nu zucht Hij om een mens, die afgesloten is van zijn medemens, te genezen... straks levert Hij aan het kruis een uiterste krachtsinspanning om mensen die zichzelf voor God afgesloten hebben, te behouden.
En Jezus spreekt: Effatha, word geopend! Open doen! Het is een machtswoord... een kernwoord voor het handelen van God. God heeft al vaker openingen gemaakt. Toen het volk Israël voor de Rode Zee stond, maakte God een weg door de zee... ontstond er een opening. Effa¬tha... dat klonk op de paasmorgen, toen het graf van Jezus open ging en door de dood een weg gebaand werd...                          Het zuchten is een voorbode van Golgotha... Effatha geeft ons een doorkijkje naar Pasen.      A. Prins.
 


  

 

 

Vakantie Bijbel Week 2017

Op 25, 26 en 27 juli. Elke dag beginnen we om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Vanaf 9.15 uur kun je je laten inschrijven.

Lees verder

Collectemunten nu ook verkrijgbaar bij De Akker in Vriezenveen

U kunt de munten in zakjes van 20 stuks kopen, zowel de groene als de witte. Groene munten kosten € 0,70 per stuk en dus  € 14,00 per zakje. De witte munten € 1,00 per stuk en € 20,00 per zakje.

Lees verder

Kinderkoortje