Corona Gebruiksplan Hervormde Gemeente Westerhaar,

Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij als Hervormde Gemeente Westerhaar toe behoren, een protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in de kerk. Het blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
De kerkenraad

Lees hier het gehele gebruiksplan.