ANBI Diaconie

Jaarverslag van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Westerhaar voor het jaar 2017.

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Westerhaar
RSIN/Fiscaal nummer 824106325
Website adres: https://hervormdwesterhaar.nl/anbi-diaconie/
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdwesterhaar.nl
Adres: Hoofdweg 166
Postcode: 7676 AK
Plaats: Westerhaar

Algemene informatie.

Diaconie van de Hervormde Gemeente Westerhaar.

Jaarverslag tbv boekjaar 2017.

Ingevolge ordinantie 15 art. 20 van de kerkorde van de Ned. Herv. Kerk

College van diakenen.

Voorzitter: R van der Vegt, De Regge 26, 7676 ER Westerhaar

Secretaris: A Botter, Oranjestraat 174, 7676 GC Westerhaar

Penningmeester: A Fokke, Vinkenweg 30, 7676 SR Westerhaar.

Scriba kerkenraad: B. Lensen, Hoofdweg 164E, 7676 AK Westerhaar.

De administratie berust bij:    A Fokke

Als contactpersoon voor deze begroting geldt: A Fokke

Omvang Hervormde Gemeente:        Klein

Algemene informatie.

Kerkprovincie:                                                                                   Overijssel & Flevoland.

1 Registratie nummer: 58136
2 Classis(nummer): Almelo
3 Ring: Almelo
4 Aantal wijkdiakonieen 0
5 Aantal diaconale predikanten 0
6 Combinatie/ Federatie met
7 Aantal lidmaten per 31-12-2017 624
8 Aantal doopleden per 31-12-2017 674
9 Aantal geboorteleden per 31-12-2017 186
10 Totaal aantal leden (7 + 8 + 9) 1484
11 Aantal pastorale eenheden 746

Verklaringen.

Het College van diakenen van de Hervormde Gemeente Westerhaar verklaart, dat het jaarverslag voor het jaar 2017 ingevolge ordinantie 15-20 door hen is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

Datum:

Voorzitter:                  R van der Vegt Handtekening:       . Secretaris:                   A Botter

Handtekening:        .

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westerhaar heeft het jaarverslag vastgesteld in de vergadering d.d.  12 mei 2018

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Provinciale Diaconale Commissie.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende 5 werkdagen ter inzage worden gelegd.

Datum:

Preses:                        E.J. Mensink

Handtekening:           . Scriba:    B. Lensen.

Handtekening:

 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2017Begroting 2018
Bedragen in euro'sBedragen in euro'sBedragen in euro's
Baten
Rente spaarrekening     54,7516,95100,00
Bijdragen levend geld 11636,7612212,989500,00
Kerktelefoon   3944,062267,393000,00
Collecten voor derden000
Totale baten               15635,5714497,3212600,00
  
Lasten​
Bredere organen     1719,541791,281800,00
Bestuurskosten 312,68261,60400,00
Ondersteuning    700,000,00750,00
Bejaardenwerk3075,652659,943000,00
Plaatselijk Jeugdwerk000
Diaconale doeleinden3467,292904,803000,00
Af te dragen collectes 2178,433493,302100,00
Kerkradio/telefoon 600,52662,68600,00
Instellingen   225,00375,00950,00
Batig Saldo000
12279,1112148,6012600,00
Saldo3356,462348,72-

Jaarverslag