ANBI Diaconie

 

Algemene informatie.

Diaconie van de Hervormde Gemeente Westerhaar.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Ingevolge ordinantie 15 art. 20 van de kerkorde van de Ned. Herv. Kerk           

 

De administratie berust bij:    A Fokke

Als contactpersoon voor deze begroting geldt:

A Fokke

Omvang Hervormde Gemeente:        Klein

 

 

Algemene informatie.

Kerkprovincie:                                                                                   Overijssel & Flevoland.

1          Registratie nummer:                                                              58136

2          Classis(nummer):                                                                   Almelo

3          Ring:                                                                                      Almelo

4          Aantal wijkdiakonieen                                                          0

5          Aantal diaconale predikanten                                                0

6          Combinatie/ Federatie met

7          Aantal lidmaten:                                                                    605

8          Aantal doopleden:                                                                 677

9          Aantal geboorteleden:                                                           178

10        Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)                                              1460

11        Aantal pastorale eenheden                                                    740

Verklaringen.