ANBI Diaconie

 

Algemene informatie.

Diaconie van de Hervormde Gemeente Westerhaar.

 

Jaarverslag 2020

Ingevolge ordinantie 15 art. 20 van de kerkorde van de Ned. Herv. Kerk           

 

De administratie berust bij:    A Fokke

Als contactpersoon voor deze begroting geldt:

A Fokke

Omvang Hervormde Gemeente:        Klein

 

 

Algemene informatie.

Kerkprovincie:                                                                                   Overijssel & Flevoland.

1          Registratie nummer:                                                              58136

2          Classis(nummer):                                                                   Almelo

3          Ring:                                                                                      Almelo

4          Aantal wijkdiakonieen                                                          0

5          Aantal diaconale predikanten                                                0

6          Combinatie/ Federatie met

7          Aantal lidmaten:                                                                    605

8          Aantal doopleden:                                                                 677

9          Aantal geboorteleden:                                                           178

10        Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)                                              1460

11        Aantal pastorale eenheden                                                    740

Verklaringen.