Kerkblad

Abonneren op Kerkblad
Als u het kerkblad wilt ontvangen geef dit dan door aan onze administrateur Alie Reekers,  tel. 0546-658423
Voor de bezorging van het Kerkblad vragen wij een bijdrage van € 20,00 per jaar.

De betaling van de bijdrage kan op twee manieren

Automatisch incasso twee keer per jaar in mei en in oktober.

of één keer per jaar via acceptgirokaart in de maand mei,
(één keer wegens de kosten van een acceptgirokaart.)

Klachten bezorging kerkblad:

Gerrie Schippers-Derks Stroomkanaal 4 (0546) 658342

Eindredactie kerkblad:

Gerrit Flims Sluiskade NZ 20 (0546) 659680

Aanleveren kopij:
Gerrit Flims gflims@caiway.nl