Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Naast het beheer van de kerken en gebouwen en het financieel beheer, is het College van Kerkrentmeesters nauw betrokken bij het gebruik van de kerkelijke centra. Het beheer en onderhoud van de pastorie is eveneens toevertrouwd aan dit college.

OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS:

J. Gerritsen 0546-804900

L. Heitbrink 06-44177740

M. de Lange         06-50862854

M. Pape  06-27252161

B. Protzman 0546-658658

contact via kerkrentmeesters@hervormdwesterhaar.nl