Hervormde Werkgroep

De Hervormde Werkgroep bestaat uit 18 personen die zich bezig houden met het bezoeken van gemeenteleden. Vaak zijn dit de oudere mensen die daar behoefte aan hebben.

Ook gaat de werkgroep 2 x per jaar een bezoekje afleggen in de verzorgingstehuizen waar gemeenteleden verblijven. Ze krijgen dan een boeket bloemen met een kaart + tekst.

Ook Het Haarhuus krijgt 2 x per jaar een bloemetje als groet van de gemeente.

De nieuw ingekomen gemeenteleden en de jonge moeders worden ook door de werkgroep bezocht.

De Hervormde Werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Het bestuur bestaat uit:

André Beuving (voorzitter)

Alie Varwijk (penningmeester)

Alie van Dijk (bestuurslid)