Kerkelijkwerker

Vanwege de grootte van onze gemeenschap hebben wij, naast onze predikant, ook een Kerkelijk werker.

De Kerkelijk werker van onze gemeente is G. Klaassen

Hij doet diverse werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap, waaronder bezoek aan zieken en ouderen.