Predikant

Sinds juli 2012 woont en werkt onze predikant, dominee J.A. Woudenberg, in Westerhaar.

Onze dominee is met plechtige woorden gezegd een ‘herder en leraar’. Hij heeft als primaire taak Gods Woord (de Bijbel) te brengen en uit te leggen tijdens de kerkdiensten. Namens de Heere God spreekt hij tot de aanwezigen, geeft hun Gods zegen mee en gaat hen voor in gebed. Hij is het ook die de sacramenten bedient: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Verder draagt hij zorg voor het welzijn van de gemeente, als een goede herder (de betekenis van het woord ‘pastor’) voor de kudde, naar het voorbeeld van Jezus, die Zichzelf de Goede Herder noemt in de Bijbel.

De dominee heeft ook een plek binnen de kerkenraad en hij geeft onderwijs in de christelijke leer door middel van catechese.

Een bericht sturen aan onze predikant? Dat kan!

predikant@hervormdwesterhaar.nl (0546) 659888