Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Westerhaar

1. Inleiding

1.1 Uitgangspunten van de gemeente

Het lichaam van Christus (1 Kor.12:12-31) Dankzij de trouw van Christus het Hoofd, mag de gemeente bestaan als zijn lichaam en tot op de huidige dag bijeenkomen in de eredienst. De bediening van Woord en Sacrament vormt het hart van de eredienst.

Een geestelijk huis (1 Petrus 2: 5) Dankzij het vernieuwende werk van de Heilige Geest mag de gemeente nog steeds het geestelijk huis zijn. De Geest geeft de persoonlijke band met de Here Jezus en maakt het geloof levend en vruchtbaar.

De kudde van God (1 Petrus 5:2) Dankzij de roepstem van God wordt de kudde bijeen vergaderd. We belijden ons geloof in gemeenschap met het voorgeslacht. We zijn ons dankbaar bewust van de historische geestelijke wortels van de gemeente. Door het volmaakte offer van Jezus Christus op Golgotha ontvangen we verzoening bij de Vader.

• Als gemeente van de Heer willen we een ankerplaats zijn voor ieder die rust en houvast in zijn of haar leven zoekt.

• Een plek waar het evangelie van het Koninkrijk van God wordt verteld, gehoord en nageleefd. Om dan biddend te kunnen luisteren naar de ander.

• Een plek van vertrouwen op God en verbondenheid met elkaar, in Geloof, Hoop en Liefde.

1.2 Visie voor de toekomst Elke 4 jaar wordt het beleidsplan bijgesteld, een verplichting voor kerken die aangesloten zijn bij de PKN. Het PKN beleidsplan is: ‘een notitie waarin duidelijk wordt waar de gemeente voor staat, wat zij de komende 4 jaar van plan is en hoe ze dat wil bereiken’. Het helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken.

De kerkenraad stelt zich ten doel om in de komende periode extra aandacht te schenken aan: Het toerusten van jong en ouder in het volgen van Jezus. We bidden dat God ons als gemeente, geworteld en gefundeerd in Christus, wil blijven zegenen en ons tot zegen zal laten zijn voor onze omgeving.

In Christus verbonden, De kerkenraad Juli 2023

Wilt u het gehele plan lezen. Klik dan hier.