Meditatie

Gevoeligheid voor de Geest

“Daar wij er uit opmaakten dat God ons had geroepen”. (Handelingen 16: 10).

Als je naar de eerste christengemeente kijkt, zou je soms een beetje jaloers worden. Je gunt het je eigen gemeente en jezelf ook zo: volharding en gemeenschap, eendracht en blijdschap, eenvoud en groei (Handelingen 2). Je kunt aan de gemeente zo goed merken dat het Pinksteren is geweest: de Geest werkt! De Geest vuurt mensen aan tot een helder, krachtig getuigenis en tot ferme daden van dienstbetoon en toewijding. Maar ook heel stilletjes (minder opvallend) geeft de Geest richting aan mensenlevens en aan Gods werk in mensenlevens.
In Handelingen 8 bijvoorbeeld: eerst is er een engel die tot de diaken Filippus spreekt (vers 26), daarna de Geest (29), die hem gelast zich te voegen bij de vreemdeling uit Ethiopië. En diezelfde Geest neemt Filippus ook weer weg uit het leven van de kamerling, als de taak er op zit. Deze is er niet eens rouwig om, want hij heeft zijn geloof in Jezus en niet in Filippus beleden en kan nu zijn weg met blijdschap verder reizen. Filippus moet ook verder, om in andere streken het Evangelie te prediken (40).
Ook in Handelingen 16 is er diezelfde merkbare gevoeligheid voor de heilige Geest, die op de geest van de mens inwerkt en Gods plan daar uitwerkt. Paulus en Silas worden door de heilige Geest verhinderd om het woord in Asia te spreken (6). En wanneer ze dolgraag naar Bithynië reizen en daartoe al pogingen ondernemen, lezen we ineens: “Maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe” (7). En dan volgt er een visioen dat voor Paulus en Silas en voor velen na hen, een impuls betekend heeft om te gaan vanwaar het “Kom over en help ons” klinkt. Nee, ze krijgen het antwoord niet op een briefje. Er staat dat zij er zelf uit opmaakten dat God hen riep om daar het Evangelie te brengen. Dat is heel persoonlijk en niet altijd iedereen duidelijk te maken. Maar voor hen is het zo helder dat ze direct de verhuizing voorbereiden! De roep werd roeping!
Soms wordt er smalend gesproken over beroepingswerk en leiding van God. Mensen schijnen precies te weten waarom er wordt bedankt of aangenomen. Juist omdat we Pinksteren hebben beleefd, geloven we dat er een Geest is die anderen en ons leidt. Als je ervoor open staat. Zo duidelijk dat er uit op te maken is dat de Here God u of mij roept (tot het ambt, een nieuwe taak). Ook Anneke en ik hebben die roep steeds weer vernomen. De ene keer hebben we in ons leven en ambtswerk Ja gezegd omdat we duidelijk leiding ervaarden: naar Nootdorp, Nijverdal. De andere keer omdat er een sterke roeping werd gevoeld: naar Puttershoek, Almelo. Het appél dat destijds uit Apeldoorn werd ontvangen is als leiding én roeping beleefd. Zo zijn we ook door de Geest in IJsselmuiden gebracht en ruim 6 jaren geleden in Westerhaar-Vriezenveensewijk: leiding en roeping tegelijk. En dan stort de Heilige Geest zoveel liefde uit in je hart…!
Voordat in Handelingen 16 over roeping wordt verhaald (vers 10), is er gezegd dat de gemeenten bevestigd zijn in het geloof (5). Als dit onder ons ook zo is, al die jaren door dat Hij in ons heeft geïnvesteerd, dan zal de Geest van Jezus ook voor u en onze gemeente de koers wel uitzetten. Als Hij de basis is van heel ons beleid en al onze plannen, dan mogen we vol vertrouwen zijn. Dan laten we ons er ook van harte actief bij betrekken. God opent nog steeds deuren en vensters . “Wat vraagt God van ons en wat is daarop ons antwoord?” Breng dit in gebed. Zo hebben we – met vallen en (genadig) opgericht worden – mogen leven en werken. Mag dit zo blijven. Ook op u en jou doet de Here God een dringend beroep: wat kan dit concreet zijn en wat is daarop dan (jo)uw antwoord? Laat het Hem en elkaar horen.
ds. Johan Woudenberg.

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Vrijdagavond 12 okt. Ds. W. den Braber
Vrijdagavond 19 okt. Dhr. M. Dethmers.
Vrijdagavond 26 okt. Dhr. H. Tempelman
Vrijdagavond 2 nov. Ds. W. van de Griend
Vrijdagavond 9 nov. Dhr. J. Klaassen

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

14 okt. Dianne Jansen en Dorien de Lange
21 okt. Betine Gerrits en Jessica Slaat
28 okt. Lina van Ravenhorst en Wendy Doorn
04 nov. Anne Schipper en Juliantien Schipper
11 nov. Anna Zomer en Joanne Zomer
18 nov. Karolien Zomer en Jolanda Romberg

Mededelingen van de Predikant

Bereidt u zich met mij voor op de Avondmaalszondag, D.V. 14 oktober. In de morgendienst staat een deel van Ezechiël 16 centraal, in de avonddienst Lukas 18: 9-14. Fijn om ook het huisavondmaal te mogen bedienen aan de Sibculoseweg en op het Kervelplein.
Overdenk in deze tijd de eigen persoonlijke tekorten (zonden) en belijd deze aan de Here God (en waar nodig: aan elkaar). Vertrouw dat door het offer van de Here Jezus Christus er vergeving is voor al het kwaad in ons leven en aanvaard deze vergeving. Vraag om de hulp van de Heilige Geest opdat u een vernieuwd leven mag leiden. Ik zie ernaar uit om met u aan Tafel te gaan; ook in de bank (of op de stoel) kun je gezegend worden!
D.V. zondagmorgen 21 oktober (9.30 uur) zal ik voor de laatste keer als úw herder en leraar het Woord van God tegen uw hart mogen leggen (de Geest legt het erin). Ik heb dit steeds met vreugde mogen doen (in onze kerk vanaf 1976). Zullen we elkaar ontmoeten, die ochtend?! Wanneer u het naar de kerk gaan niet (meer) zo gewend bent, weet u welkom (ook na deze datum). Om 9.20 uur begint de voorzang met: “Grijp toch de kansen door God u gegeven” en “Groot is Uw trouw, o Heer!”. God zal u (jou) blijven vasthouden en leiden, de toekomst in. We blijven verbonden in gebed en geloof.

Kerkdiensten

Zondag 14 Oktober
9.30 uur Ds. J.A. Woudenberg
19.00 uur Ds. J.A. Woudenberg
In beide diensten zal de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden tevens ‘s avonds ook de dankzegging.
Vrijdag 19 oktober
18.00 uur Ds. J.A. Woudenberg Huwelijksdienst
André Schipper en Lambertine Borger
Zondag 21 oktober
9.30 uur Ds. J. A. Woudenberg Afscheidsdienst
19.00 uur Ds. M.B. Plette Vriezenveen
Zondag 28 oktober
9.30 uur Drs. J. Eertink Rijssen
19.00 uur Ds. M.B. Plette Vriezenveen
Zondag 4 november
9.30 uur Dhr. H. Lowijs Noordseschut
Evangelisatiedienst
19.00 uur Ds. G. de Goeijen Den Ham