Uitvaarten

Regeling Uitvaarten vanuit de Hervormde Kerk Westerhaar maart 2019

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Westerhaar heeft in haar vergadering van 27 maart 2019  vastgelegd onder welke voorwaarden een uitvaartdienst vanuit de Hervormde Kerk kan worden gehouden.

Van elke protestantse denominatie mag er een afscheidsdienst in onze Kerk gehouden worden.

Daarbij dient in acht te worden genomen dat de uitvaartdienst een bijbels karakter draagt en er alleen stichtelijke liederen worden gezongen of gespeeld. Bij het vertonen van bijvoorbeeld een fotocollage via de beamer mag ook rustige, stichtelijke muziek op de achtergrond ten gehore worden gebracht. Hiervoor is een muziekinstallatie aanwezig. De fotocollage dient gepast te zijn en mogen de normen en waarden van de Kerk geen geweld aandoen.

Tijdens de begrafenisdiensten in de Kerk mogen predikanten, de kerkelijk werker van de PKN en de uitvaartleiders van de Begrafenisvereniging De Laatste Eer voorgaan.

Voor andere voorgangers van begrafenisdiensten in de Kerk dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan het moderamen van de Hervormde Gemeente Westerhaar.

Voor gebruiken en gewoonten die afwijken van de PKN dient eveneens vooraf bij het moderamen toestemming te worden gevraagd.

Het moderamen zal desgevraagd zo spoedig mogelijk een reactie geven, doch uiterlijk de dag volgend op de dag waarop een vraag is voorgelegd.

Wil men toch anders dan is het verenigingsgebouw eventueel een alternatief (i.p.v. de kerkzaal).

Daarnaast bespreken de uitvaartverzorgers van de Begrafenisvereniging de Laatste Eer de onderstaande punten met de familie:

In de Kerk:

 • Organist is altijd de eerste organist(e) van de PKN (Hervormde Gemeente Westerhaar)
 • Voor leden van de Hervormde Gemeente Westerhaar worden geen kosten voor de huur van de Kerk in rekening gebracht
 • Voor niet-leden bedraagt de huur van Kerk € 225,00. Dit geldt ook wanneer men wel lid is maar geen kerkelijke bijdrage betaald.
 • Opname kerkdienst is mogelijk.
 • Afspelen van gepast CD-muziek

In het verenigingsgebouw:

 • Zaal wordt omgebouwd tot kerkzaal
 • Mogen zelf organist regelen
 • De huur van de zaal bedraagt € 225,00
 • Muziek, mag ook eventueel d.m.v. een CD
 • Geen opname dienst mogelijk
 • Gebruik van de beamer is mogelijk

Algemeen:

 • Voor het luiden van de klokken tijdens een uitvaart wordt aan niet-leden van de Hervormde Gemeente Westerhaar € 25,00 in rekening gebracht.
 • Dit geldt tevens voor het luiden van de klokken bij uitvaarten die vanuit een andere locatie in Westerhaar worden gehouden.
 • Bij de uitvaart van (betalende) leden van de Hervormde Gemeente Westerhaar worden voor het luiden van de klokken geen kosten in rekening gebracht.