Meditatie

CHRISTUS IS ALLES!

(Kolossenzen 3:11)

Als Paulus spreekt, dan spreekt hij vanuit de ‘genade’. En weet u wat bij Paulus opvalt? Hij zegt nooit: ‘doe dit en je zult Gods genade ontvangen’ of ‘als je dat niet doet, ben je Gods kind ook niet meer…’ Nee, Paulus maakt één ding heel duidelijk: Genade is niet uit jou, maar enkel en alleen uit God. Geen genade omdat jij dingen zo goed doet, maar omdat God zo goed ís.

Hij begint ermee zijn hoorders eraan te herinneren, dat ze zijn opgestaan met Christus; dat is je nieuwe geboorte! Christus leeft in jou! Jij mag een beeld zijn van Christus. In het onderscheid tussen jou en de wereld is dat het enige dat nog toe doet; niet je nationaliteit, of je burgerlijke staat, of whatever… maar: Christus in jou… of niet!

En als dat zo is, dat Christus in ons leeft, dan is dat niet alleen aan onze tong te horen, maar aan heel ons gedrag te zien! Alles wat écht is in een christen, alles wat heilig is, puur, hemels, bestendig en réddend… is van de Here Jezus! Christus is werkelijk en waarlijk alles in allen!

Allen? Wie bedoelt Paulus met ‘allen’? Nou, met ‘allen’ bedoelt Paulus niet iedereen.

Voor heel veel mensen is Christus het tegenovergestelde van alles, namelijk niks. Ze noemen zijn naam, maar niet meer dan bedoeld als vloek.

Er zijn anderen voor wie Christus wel iets betekent, maar niet veel. Zeker, ze komen in de kerk, ze bidden en doen mee aan de sacramenten. Maar ze hebben het ook wel goed getroffen met zichzelf. Ze doen hun best in het leven om een goed leven te leiden, want – zo geloven ze – alleen dán zal Christus hun redder zijn,  want dán is God genadig. Maar natuurlijk, dat weten ze ook, schieten ze regelmatig tekort in hun levensheiliging. En daar waar ze tekort schieten, de gáten, of daar waar ze een zware last te dragen hebben, dáár… daar komt Christus te hulp… Het offer van Christus wordt zo een stoplap om de gaten van mijn onvolkomenheden en mijn lasten te dragen… Voor hen is Christus niet alles, maar een vulmiddel… De zondaar en de Verlosser spelen hierin elk hun rol. En daarmee beroof je Christus van zijn glorie!

Maar… de verlossing is geen werk van twéé kanten. Het is Christus alleen!

Hoeveel christenen hebben moeite om te geloven dat Jezus’ verlossingswerk ook voor hun geldt? Met een zekere regelmaat hoor ik ze iets zeggen in de trant van: “Ik zou m’n vertrouwen volledig op Christus willen stellen, maar ik voel het niet zoals zou moeten!” Oké, dus jij denkt dat een beetje van jouw gevoel moet worden toegevoegd aan het verlossende offer van Christus, om het werkzaam te laten zijn in jouw leven? “Nou, ik zou wel willen rusten in het werk van Christus”  – zeggen anderen – “maar ik heb nog niet genoeg berouw…” Juist, jij gelooft dat de mate van jouw berouw de sluitsteen moet zijn op het anders nog onvoltooide werk van Jezus…?

In onze wereld, van de maakbaarheid, de zelfontplooiing, ontkomt ook de christen niet aan het idee, dat jij iets moet zijn, iets moet doen, wat moet worden toegevoegd aan het kruiswerk van Christus, om het te voltooien…

Maar – geliefde zondaar – snap je het nou nog niet? Zal ik het eens gechargeerd maar ook duidelijk schrijven, wat Paulus probeert duidelijk te maken? Jij bent de leegheid en Christus is de volheid; Jij bent het vuil en Hij is de reiniging. Vanuit jezelf ben je niets, en Hij is alles! En hoe sneller je dit beseft, hoe beter!

Oké, zeggen anderen, Christus is alles waar het gaat om mijn rechtvaardiging, mijn verzoening met God, de vergeving van mijn zonden. Maar… wat de heiliging betreft, mijn leven in dienst stellen van God, dát moet ik toch zeker zélf doen!?

Nee… je bent niet alleen gered door Christus, maar je bent ook compleet geworden door Hem, een volheid, en je bent geheiligd in Hem. Hij is alles, niet alleen in jouw eerste stappen in het geloof, maar ook in de laatste. Daarom zegt Jezus in Johannes in Joh. 15: “Want zonder Mij kunt u niets doen!”

Spurgeon wist dat op een prachtige manier te verwoorden. Hij schrijft: “Er is geen enkele plek tussen de poorten van de hel en de poorten van de hemel, waar de gelovige kan zeggen: ‘Christus schiet hier tekort; hier komt het aan op mijn eigen inspanning!’”

Onze redding heeft Christus als beginpunt, Christus als voortgang en Christus als eindpunt.

Christus is alles! Van de eerste stap in geloof, tot de laatste stap van je levensheiliging.

Daarom: CHRISTUS IS ALLES!

Ds. R.J. Kranen i

Geplaatst in Geen categorie.