Meditatie

Beproef Mij toch…..(Maleachi 3:10)

Vorig jaar hebben we bij een gespreksgroep  het boekje ‘Gaan voor God’ van René van Loon gebruikt. Het heeft als prikkelende ondertitel ‘De uitdaging van radicaal christen-zijn.’ Hij vertelt daarin het volgende waargebeurde  verhaal, dat ik in eigen woorden weergeef: Een arts in dienst van de zending werkte in Afrika. Op een dag ging hij op jacht in de jungle. Tijdens de jacht ziet hij dat een leeuw een Afrikaanse man aanvalt.  De arts aarzelt geen moment. Hij grijpt zijn geweer en schiet de leeuw dood.  De gewonde Afrikaan wordt  naar het ziekenhuis gebracht waar hij direct geopereerd moet worden. Na een paar dagen is hij voldoende hersteld om weer naar huis te gaan. Een tijd later zit de arts voor zijn huis en hoort hij opeens allemaal lawaai. Hij kijkt op en ziet schapen, geiten en allerlei andere dieren in de verte aankomen. Als hij nog eens goed kijkt, ziet hij aan het hoofd van de stoet van dieren maar ook van mensen, met allemaal bezittingen op hun hoofden, een Afrikaanse man in een vorstelijk gewaad lopen. Hij herkent de Afrikaan: hij was de man die door de leeuw was aangevallen.  De man rent naar de arts toe en valt voor hem neer. Hij zegt: “Volgens de wetten van mijn stam is een man die door een ander gered is uit de muil van een wild dier, niet meer van zichzelf. Voortaan behoort hij zijn redder toe. Alles wat ik heb is voortaan van u. Alles wat ik heb  en ik zelf, het is allemaal van u. U bent de bwana (=heer) en ik ben uw slaaf.”   Ik denk dat de bedoeling duidelijk is. Als christenen zijn we door de Here Jezus gered en daardoor zijn wijzelf en alles wat we hebben nu van Hem. Dus ook ons geld. Ik moest daar aandenken nu de Actie Kerkbalans weer is  begonnen.  Het kan best wel een gevoelig onderwerp zijn:  het kerkenwerk en geld. Het evangelie van Gods genade, het woord zegt het al, is toch gratis? Zeker, maar voor het onderhouden van een geloofsgemeenschap is ook geld nodig. In het hierboven genoemde boekje gaat het onder andere ook over de vraag hoe je als christen omgaat met geld. En aan het eind van dat hoofdstukje noemt de schrijver een Bijbeltekst die je aan het denken zet, die je triggert. Het is Maleachi 3:10:

“10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Het is een tekst uit de tijd na de ballingschap waarin de tempel, die verwoest was, weer is herbouwd. Alleen, al vrij snel is ‘de klad’ in de tempeldienst gekomen.  De tienden worden niet meer gegeven, waardoor de tempeldienst niet goed kan functioneren.  Uit dit Bijbelboek blijkt dat de Here God het hoog opneemt. In het Nieuwe Testament lezen we dat de gemeente van de Here Jezus een tempel van de Heilige Geest is. Het thema van Actie Kerkbalans 2019 luidt:  ’Geef voor je kerk’.  En dan gaat het uiteraard niet alleen om het gebouw, maar om alles waar de kerk –Zijn Kerk- voor staat! Het treffende van de tekst uit Maleachi vind ik dat de Here God ons als het ware uitdaagt: Beproef Mij, test Mij en zie maar wat er
gebeurt als je Mij de tienden geeft.  De Here God vraagt van ons in vertrouwen te geven. Want Hij wil zegen geven. De Here God heeft oog voor het geestelijke, maar ook het materiële! Nu kun je zeggen dat wij niet meer  onder het Oude Testament leven en dat voor ons de tienden niet meer gelden. Of zoals iemand ook eens opmerkte: ‘Op mijn loonstrookje zie ik bedragen staan die niet voor mijzelf zijn.  Dat hoort ook bij de tienden.’ Terwijl weer een ander zegt: ‘Juist omdat ik christen ben, vind ik de tienden veel te weinig. Voor mij is het niet de vraag: hoeveel moet ik geven, maar hoeveel mag ik houden.’ De tienden geven in ieder geval aan dat er sprake is van het geven naar draagkracht! Hoeveel dat voor een ieder van ons is, en hoe we dat bedrag verdelen over de verschillende goede doelen in Zijn Koninkrijk,  dat is iets tussen u/jou en de Here God. De tekst uit Maleachi daagt ons in ieder geval uit. Geloven is een zaak van vertrouwen, het geven ook. En zei de Here Jezus ook Zelf niet: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”?

Ds. Hotze de Jong

Geplaatst in Geen categorie.