Meditatie

Terugblik serie geestelijke wapenrusting
In het vorige kerkblad schreef ik een terugblik op de prekenserie over het Onze Vader.
Ik noemde 15 lessen vanuit het Onze Vader.
Inmiddels zit ook de andere prekenserie er bijna op, die over de geestelijke
wapenrusting, vanuit Efeze 6. Daarom nu ook een terugblik op deze serie. Niet met 15
lessen – maar met een samenvatting waar het bij elk onderdeel van de wapenrusting
over gaat.
Paulus noemt zes onderdelen van de wapenrusting. Die moeten ons beschermen tegen
de aanvallen van de duivel. Van wie Paulus nadrukkelijk zegt dat we hem niet moeten
onderschatten…
Het gaat om de volgende onderdelen:

 1. De gordel van de waarheid. De waarheid is de waarheid van God, die ons wil
  beschermen tegen de leugens van de duivel. Deze waarheid wordt verbeeld als
  een gordel, omdat een gordel je vrij laat bewegen. De leugens van satan zijn als
  een web waarin mensen steeds verder verstrikt raken. De waarheid van God
  maakt ons vrij. Dit is onlosmakelijk verbonden met Jezus. Hij is de waarheid in
  eigen persoon. In Hem zien we wie God is. En wie we zelf mogen zijn. Zie dus op
  Hem! Luister naar Hem!
 2. Het borstharnas van de gerechtigheid. Bij gerechtigheid gaat het erom dat je in
  de rechte verhouding tot God staat. God geeft zelf wat daarvoor nodig is: het bloed
  van Christus. Achter het bloed van Christus zijn we veilig, zoals een soldaat veilig
  is achter zijn borstharnas. Als de zonde en de duivel je aanklagen: schuil achter
  het bloed van Jezus!
 3. De schoenen van het evangelie van de vrede. De meeste vertalingen hebben
  het over de schoenen van de “bereidheid” van het evangelie van de vrede. Beter
  lijkt hier echter het woord “vastheid’”. Immers: voor soldaten in de strijd is het
  belangrijk dat ze stevig op hun voeten staan. Daarom hadden ze speciale
  schoenen met spijkers. Zo gaat het er bij ons om dat we “vaststaan” in het
  evangelie. Dat we ‘geworteld’ zijn in de vrede die Jezus ons wil geven. Als ons
  leven in Christus is verankerd, zal de duivel ons niks kunnen maken!
 4. Het schild van het geloof. Bij “geloof” gaat het om vertrouwen. Vertrouwen op
  God, op Jezus. Dat beschermt tegen wat Paulus noemt “alle vurige pijlen van de
  boze”. Onderschat het niet! De duivel wil je met heel veel verschillende pijlen
  raken. Raken is: beïnvloeden. De verdediging: vertrouw op Jezus! Zorg dat je
  verbonden bent met Jezus! Als Zijn invloed sterker is dan die van de duivel. Dan
  zullen de pijlen van de boze afketsen op het schild van de invloed en de liefde van
  Jezus.
 5. De helm van de zaligheid. Een helm beschermt je hoofd. Vanuit je hoofd wordt
  de rest van je lichaam aangestuurd. Het gaat er bij dit onderdeel van de
  wapenrusting om dat we ons niet mee laten nemen door het denken van ‘de
  wereld’. Als we dat wel doen, zullen we steeds verder van Jezus wegglijden. Het
  medicijn: denk vanuit de zaligheid! Denk vanuit Jezus. Onderwerp je denken en
  van daaruit je het leven aan Hem!
 6. Het zwaard van de Geest. Bij dit laatste onderdeel van de wapenrusting geeft
  Paulus nog een stukje extra uitleg. Hij voegt eraan toe: “dat is Gods woord”. Toch
  moeten we beginnen met de Geest. Het zwaard is allereerst de Heilige Geest.
  Jezus gaf ons de Geest voor de tijd dat Hij zelf niet meer lichamelijk bij ons zou
  zijn. Via die Geest sterkt Hij ons in de geestelijke strijd. De Geest gebruikt daarvoor
  de woorden van God. Juist door daar biddend mee bezig te zijn, wil de Geest ons
  bijstaan. En uiteindelijk: laten overwinnen, net als Jezus zelf!
  Laten we zorgen dat we de wapenrusting aantrekken. Daar moet je niet mee wachten
  tot de duivel je daadwerkelijk aanvalt. Dan is het te laat. De oproep vanuit Efeze 6: zorg dat je je wapenrusting altijd op orde hebt. Dan kan je erop terugvallen op het moment dat de duivel aanvalt. “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden” (Efeze 6:13).

 7. Ds. Karel Hazeleger
Geplaatst in Geen categorie.