Meditatie

Lezen:  Efeziërs 1 :15-21

Over een contactkabel,  de Geest en ons geloof

Onlangs las ik het volgende verhaal van een zendeling. Pas aangekomen op het zendingsveld kreeg hij een auto ter beschikking. Het was al een oud beestje en…vertelde de vorige eigenaar: “Je moet hem altijd even op gang duwen want gewoon starten doet hij niet meer.” De bescheiden zendeling klaagde niet over de gebrekkige staat van zijn voertuig maar probeerde zich zo goed en zo kwaad als het ging te behelpen. Het moeilijkste waren de momenten waarop hij alleen met de auto op pad ging en geen medewerker had die de auto wel even aan kon duwen. Op die momenten koos hij altijd met zorg een parkeerplaats uit. Op een hellinkje bijvoorbeeld. Dan kon hij de auto in de vrijloop naar beneden laten rollen en ondertussen de motor starten. Of vlak bij een school waar altijd wel wat jongelui waren die de auto wilden aanduwen.  Twee jaren gingen zo voorbij en na afloop van die periode werd hij afgelost door een nieuwe medewerker aan wie hij ook de auto zou overdragen. Samen liepen ze naar de auto en ondertussen legde deze zendeling de procedure uit om de auto te starten. Eerst een stukje aanduwen en dan de koppeling op laten komen. Behulpzaam als hij was, vertelde hij zelfs de verschillende parkeergelegenheden die hij gebruikte wanneer hij er alleen voor stond. De hellingen en de scholen die de meeste kansen boden. De nieuwe zendingswerker was een praktisch ingesteld man. Hij hoorde het allemaal welwillend aan maar toen ze bij de auto aangekomen waren, deed hij de motorkap omhoog, rommelde wat in de bedrading en mompelde: “precies wat ik al dacht. Een slecht aangesloten contactkabel.” Met een klap sloeg hij de motorkap dicht, stapte in de auto, startte de motor en reed in één keer voor de ogen van de verblufte zendeling weg. Twee jaar moeite voor niks. Vanwege een slecht aangesloten startkabel.  Dit verhaal maakt helder en duidelijk wat ons als christen zo vaak overkomt. We geloven in God, in de aanwezigheid van de Geest,  maar leven in de praktijk vaak zo weinig met Hem. We proberen vaak in eigen kracht met God te leven. Door zonder verbonden te zijn met Hem het kwade in ons leven te overwinnen. Om dan te merken dat we zo vaak het onderspit moeten delven. De machten en krachten   in  ons persoonlijk leven en in de wereld zijn ons zo gemakkelijk de baas. In Ef. 1 legt Paulus een verband tussen de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt en ons leven hier en nu. Die kracht wil hier en nu al doorwerken in ons leven. En wil ons uittillen boven de macht van de zonde en de dood. De Heilige Geest wil in ons wonen en werken. Wil ons van tijd  tot tijd aanraken door een woord, een preek, een ontmoeting of gebeurtenis in het leven.  Hij wil ons vullen met zijn kracht. Wil niets liever dan dat de contactkabel van ons leven permanent op Hem aangesloten is. Maar dat werkt niet automatisch. Daar zullen we om bidden. Dat Hij ons leven telkens vervullen wil. Dat Hij ons de  ogen wil openen voor zijn kracht. Juist ook in situaties waarin we met onze eigen inspanningen vastlopen en niet meer verder kunnen. De contactkabel van geloof en gebed moet aangesloten zijn op de motor van de Heilige Geest. Anders moeten we net als die zendeling zelf duwen. Dat is een zwaar en energievretend werk. Laten we daarom voortdurend bidden om de energie van de Geest. In Hem zijn en in Hem blijven.
Het gebed om de Geest kan niet zonder het bezig zijn met Gods Woord. Daarom is de kerkgang en het bezoeken van een groeigroep, Bijbel-, gespreks-, of gebedskring voor een christen geen luxe maar noodzaak. Daar woont en werkt de Geest. Daar wil Hij ons vullen met zijn kracht. Die vervulling met de Geest hebben we als gemeente en persoonlijk hard nodig. Om vol van de Heilige Geest in het dagelijks leven te kunnen staan. Op het werk, in het gezin in de gemeente. Zodat hier en nu al iets zichtbaar wordt van God die alle dingen nieuw maakt. Hoe zit het met de aansluiting van onze “contactkabel”?   Ds. Jac. Jongejan(archief maart 2011)

Geplaatst in Geen categorie.