Mededelingen van de Kerkenraad

Inmiddels heeft iedereen tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari gehoord dat er weinig versoepelingen gekomen zijn. Ook voor de kerken geldt dat er nog steeds geen veranderingen op handen zijn. Daarom hebben wij als kerkenraad weer het moeilijke besluit moeten nemen om ook in de maand maart alleen online morgendiensten te gaan houden. Met uitzondering van woensdag 10 maart dan zullen wij ‘s avonds een online dienst houden i.v.m. Biddag voor Gewas en Arbeid. Mochten er binnenkort veranderingen komen ( wat wij allemaal hopen) dan zullen wij u z.s.m. daarover berichten.

Meditatie

De Zoon des mensen verhoogd… (n.a.v. Johannes 3: 14).

Tijdens het gesprek dat de Here Jezus met Nicodémus heeft, grijpt Hij terug op een moment uit de geschiedenis van het volk Israël: de geschiedenis van de koperen slang. (Num. 21: 1 – 9). Aan de hand van die geschiedenis wijst de Here Jezus op Zijn lijden en sterven aan het kruis. ‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden…’.

Wat bedoelt Hij daar mee? Verhogen betekent letterlijk: op een hogere plaats stellen. Dat gebeurde ook met de slang in de woestijn. Die moest voor ieder zichtbaar in de hoogte gehouden worden Maar in de dagen van Jezus had verhogen ook nog een andere betekenis: de dood door ophanging, of door kruisiging. Op dat laatste doelt de Here Jezus. Een gekruisigde wordt op een hogere plaats gesteld. ‘Zo moet Jezus als de Zoon des mensen verhoogd worden’, woorden die een ruwe werkelijkheid aanduiden.

Maar Johannes heeft in deze woorden iets van overwinning gehoord. De kruisdood van Jezus is voor Johannes geen dieptepunt maar een hoogtepunt. Toen werd Jezus vanuit de hemel verhoogd, zou je kunnen zeggen.

Maar je kunt toch eigenlijk pas van verhoging spreken op de Paasmorgen?. ‘Ja’, zal Johannes zeggen, ‘dat was ook zeker een groots moment, maar hebt u wel eens goed naar het kruis gekeken’? Johannes laat bijzonder licht op het lijden en sterven van Jezus vallen. Hij ziet de gang van Jezus naar het kruis als een overwinningstocht. Aan het kruis zijn de machten van de boze onttroond. Johannes heeft het in zijn evangelie ook niet over ‘de ergernis’ van het kruis, zoals Paulus daar over schrijft.

Er zijn frappante overeenkomsten tussen de verhoging van de slang in de woestijn en de verhoging van de Zoon des mensen. In beide gevallen is er sprake van genezende, van reddende macht. Wanneer een Israëliet in de woestijn door een slang gebeten was, moest hij naar de koperen slang kijken. Als hij dat deed, bleef hij in leven. In diezelfde zin gaat er een ‘genezende’ werking uit van het zien op Christus aan het kruis. De koperen slang bracht genezing van de beet van een vurige slang. De Here Jezus brengt ten diepste ook genezing van een slangenbeet… genezing van het venijn dat de Satan via de slang in deze wereld gebracht heeft… Wij dragen dodelijk gif in ons om. Het medicijn tegen dit vergif is ‘zien op de gekruisigde Christus’, gehangen aan het kruis van Golgotha. Het gaat hier wel om een gelovig zien op Jezus… De Israëlieten konden in de woestijn ook niet vrijblijvend opzien naar de slang. Ze moesten geloven dat hun redding gelegen was in het opzien naar die koperen slang. Als ze dat niet geloofden, keken ze ook niet… Zo moet ook het zien op Jezus gedragen worden door geloof. Als je van Hem geen heil en redding verwacht, zul je ook niet naar Hem opzien.

Christus’ verhoging aan het kruis schenkt ons genezing. De redding die Hij geeft heeft een duurzaam karakter. Het verduurt de eeuwen. De koperen slang gaf voor een tijd genezing. Alle mensen die toen genezen werden, zijn later toch gestorven. Maar wie – door Christus’ bloed – van de slangenbeet genezen wordt, ervaart een kracht niet die niet teloorgaat. Tot in eeuwigheid niet.

                                                                                                       A. Prins.

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Kinderoppas

Vanaf 6 september wordt er weer kinderoppas georganiseerd. Super! Er zitten wel een paar aandachtspunten aan verbonden:

          Meld uw kind(eren) aan voor de dienst

          Om de passeerbewegingen te verlagen is besloten kinderen niet voor de zegen de kerk in te halen, dus u kunt uw kind na de kerkdienst ophalen bij de oppas

          Wilt u uw kind eigen speelgoed meegeven? Dit om het schoonmaken door onze kosteressen en hulp te beperken. Er is al heel veel schoon te maken iedere week namelijk!

Leiding te kort kinderoppas

De kinderoppas is nog hard op zoek naar meer leiding. Dit om ervoor te zorgen dat we met elkaar de gezinnen kunnen blijven welkom heten in de gemeente en ouders niet verplicht thuis moeten zitten, omdat het nou eenmaal lastig is om met een kindje naar de kerk te gaan. Voelt u zich aangesproken om te komen helpen? Neem contact op met Dorien de Lange (06-52582824)

13 sept.  Lina Ravenhorst en Hendrika de Horde

20 sept.  Annemiek de Boer en Eline De Boer

27 sept.  Joanne Zomer en Karolien Zomer

04 okt.                    Marije Boelier en Dorien de Lange