Kinderoppas

15 mei Anne Schipper en Juliantien Schipper
22 mei Joanne Zomer en Bente Mensink
29 mei Margreet Nijboer en Lambertine Schipper
05 juni Marije Bolier en Clarissa Dekker en Dorien Aalderink
(ivm Pinksteren)
12 juni Jolanda Romberg en Emmie/ Tiny de Jong
19 juni Betty Roelofs en Karolien Zomer
26 juni Hendrika de Horde en Dennis van Doorn
03 juli Lina Ravenhorst en Femke Ravenhorst
10 juli Anne Schipper en Juliantien Schipper

Meditatie

Handelingen

De komende weken hoop ik te preken uit het Bijbelboek Handelingen. Dat past goed in de periode na Pinksteren. Immers: het boek Handelingen beschrijft hoe het na Pinksteren verder gaat met de jonge christelijke gemeente.

Nu is de naam van dit Bijbelboek gelijk al interessant. We kennen het boek meestal als “Handelingen”. In de Herziene Statenvertaling is de titel van het boek: “De handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas”. De NBG-vertaling heeft: “De handelingen der apostelen”. Dat laatste komt het meest overeen met het opschrift in het Grieks. Het lijkt de lading ook goed te dekken. Het Bijbelboek beschrijft “de handelingen van de apostelen”.

Opvallend is dat woord “apostelen”. Eerder heetten dezelfde mensen vaak “discipelen”. Sinds Pinksteren zijn ze “apostelen” geworden. Letterlijk: “gezondenen”. Uitgezonden om het goede nieuws van Jezus in de hele wereld te verspreiden.

De spannende vraag daarbij is alleen of het boek Handelingen wel de daden van “de apostelen” beschrijft. De apostelen zelf zouden zeggen dat ze de dingen die ze doen, nooit in eigen kracht doen. Ze ‘handelen’ in de kracht en de naam van Jezus. Jezus die na Zijn Hemelvaart door Zijn Geest nog altijd in hun midden is. Eigenlijk gaat het boek over de handelingen van Jezus en de Heilige Geest. Iets preciezer geformuleerd: de handelingen van Jezus door de Heilige Geest.

Het boek Handelingen is het tweede boek van Lukas. Dat is gelijk ook wat de beide boeken met elkaar verbindt. Zijn eerste boek is het evangelie van Lukas. Dat beschrijft het leven van Jezus in de tijd dat Hij op aarde was. Het tweede boek is het vervolg daarop. Het beschrijft het ‘leven’ van Jezus sinds het moment dat Hij de aarde verliet. De ‘handelingen’ van Jezus sinds Hij de aarde verliet. Het tweede boek van Lukas laat zien: door Zijn Geest is Jezus nog altijd onder ons aanwezig. Zorgt Hij voor Zijn volgelingen. Leidt Hij Zijn kerk. Wat een zegen!

“Handelingen van de apostelen”. Of: “Handelingen van Jezus door de Heilige Geest”. Het mooiste: het is helemaal geen tegenstelling. Immers: de Heilige Geest werkt altijd door middel van mensen. Via mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest zet Jezus Zijn werk op aarde voort.

Misschien is dat uiteindelijk wel de grote vraag van het boek Handelingen. Mag Jezus door Zijn Geest ook handelen via mij? Ben ik beschikbaar voor de opbouw van Zijn Koninkrijk? En dan hoef je echt niet gelijk te denken aan hele spectaculaire dingen. Wonderlijke genezingen ofzo. Een kerntekst in het boek is Handelingen 1:8. Daar zegt Jezus net voor Zijn hemelvaart dat Zijn discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. En wat zullen ze dan gaan doen? “En u zult mijn getuigen zijn.” Daar zijn we toe geroepen. Allereerst maar gewoon: in onze eigen omgeving. In woord en daad. Iets zichtbaar maken van Jezus. Getuige zijn van Jezus. Opdat het boek Handelingen verder gaat. Opdat de handelingen van Jezus door de Heilige Geest verder gaan. Ook in onze tijd. Ook in ons dorp. Zorg dat je dicht leeft bij de Here Jezus. Vraag Hem of Hij je met Zijn Geest wil vervullen. Zeker weten dat Hij je wil gebruiken!

Ds. Karel Hazeleger

Mededelingen van de Predikant.

In de week voor Pasen houden we van maandag tot en met donderdag elke avond een kort bezinningsmoment in de kerk. Thema van de avonden: “Ontmoetingen met Jezus in Gethsémané”. We zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar een korte meditatie. De bezinningsmomenten duren van 19.00 – 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!