Mededelingen van de Kerkenraad

Wij hebben besloten om weer morgendiensten te beleggen met kerkgangers waarbij de volgende regels gelden:

  1. Maximaal 50 personen ( excl. dienstdoende ambtsdragers, organist, kosters en coördinatoren).
  2. Vooraf opgave via de website www.hervormdwesterhaar.nl  of telefonisch bij onze kosteres Diane Drenth,

06-15177511.

  • Bij meer dan 50 aanmeldingen krijgt u voorrang bij de eerstvolgende kerkdienst.
  • Inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
  • Tot nader overleg nog geen kinderoppas en kindernevendienst.
  • Tijdens de diensten wordt er niet gezongen.
  • Bovenstaande geldt zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn of anders wordt besloten door de  kerkenraad..

Meditatie

Wat voor een Koning is Hij toch?
– een zoektocht door Marcus –

De discipelen van Jezus konden er gewoon niet bij met hun hoofd. Het is ook een verwarrende dag. Eerst zien ze dat er maar geen einde komt aan het uitdelen van 5 broden en 2 vissen… Jezus heeft het eten in Zijn handen en blijft het maar in stukken breken! Hoe doet Hij dat? Waar komt dat allemaal vandaan? En hoe kan het dat er dan ook nog eens 12 manden over zijn? En het was nog lekker ook! Ze zijn nog steeds een soort van verward wanneer ze ’s nachts in de boot zitten om terug te varen naar Betseïda.
En dan schrikken ze zich wezenloos… Want er komt iemand op hen af lopen. Midden op het meer! Ze schreeuwen het uit, echt. Wat is dit voor een dag? Dan horen ze een bekende stem: “Rustig maar! IK BEN het” En Jezus klimt bij hen in de boot, en de wind gaat liggen. De leerlingen waren geschokt… en verbaasd! Want ook al hadden ze gezien wat er met de broden gebeurde, toch hadden ze nog steeds niet begrepen wie Jezus was. Ze konden het gewoon niet begrijpen. (Markus 6:50-52)

Wie is Hij? Voor de leerlingen van Jezus was dat een zoektocht. Ze snapten het telkens maar niet. Ze wisten wel dat Hij heel anders was dan hun joodse leraren. Hij sprak met gezag, heel anders dan ze gewend waren. “Ze waren erg verbaasd over de manier waarop Hij les gaf. Want aan de manier waarop Hij les gaf, was duidelijk te horen dat Hij wist waar Hij het over had. Het was heel anders dan bij de wetgeleerden” (Marcus 1:22) Ze wisten dus dat ze bij Hem wilden zijn, om van Hem te leren en te horen hoe dingen nu werkelijk in elkaar steken.   

Maar je ziet ook dat de mensen om Hem heen verkeerde conclusies trekken. Jezus vergeeft de zonden van de verlamde man die door zijn vrienden via het dak bij Hem wordt gebracht. De wetgeleerden concluderen heel juist: een mens kan niet zomaar zeggen dat je zonden zijn vergeven. “Alleen God kan mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem zijn geweest!” (Marcus 2:10) Maar hun volgende conclusie klopt dan jammer genoeg niet. In plaats van dat ze dan concluderen: Jezus vergeeft zonden, dus Hij is God, trekken ze de conclusie: Hij beledigd God!  

En toch, weet je wat ik zo opvallend vind? Er zijn er een paar die Jezus direct herkennen en precies weten wie Hij is. Dat zijn de duivelse geesten. De demonen herkennen Hem meteen! Ze spreken Jezus aan, schreeuwen tegen Hem: “Laat ons met rust! Wat moet U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!” (Marcus 1:24) “U bent de Zoon van God” (Marcus 3:11) Jezus legt hen het zwijgen op, en verbied hun om te zeggen wie Hij was.

De mensen vragen zich af: “Wat is er toch aan de hand? Hij leert iets nieuws, en het is duidelijk dat Hij weet waar Hij het over heeft! En Hij heeft macht! Want ook de duivelse geesten geeft hij bevelen, en ze gehoorzamen Hem. (Marcus 1:27) “En zelfs de wind en het water gehoorzamen Hem!” (Marcus 4:41)

Jezus is anders dan alle andere machthebbers. Hij dwingt geen macht af, Hij streeft niet naar macht… Hij hééft macht! Omdat alles van Hem is. Omdat Hij de Maker van het alles is. Van Hem is de aarde, en de hemel. Van Hem is het Koninkrijk en het Koningschap.

En daarom is Hij bij hen. Om de geheimen van het Koninkrijk van God steeds verder te onthullen. Dat doet Hij door verhalen/gelijkenissen. Die Hij uitlegt aan Zijn leerlingen en zegt tegen hen: “Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God begrijpen. Maar de mensen die er niet bij horen, krijgen alleen verhalen te horen.”(Marcus 4: 11)

“Maar elke keer neemt Hij zijn leerlingen apart en legt hun alles uit. (Marcus 4:34) Hij leert hen dus hoe Zijn Koninkrijk is en eruit ziet. Een Koninkrijk dat groeit zonder dat men het weet. Het is heel klein als het gezaaid wordt, maar als het opkomt wordt het groter dan de rest. Een Koninkrijk waar zieken worden genezen en zonden worden vergeven. Waar leven heerst over de dood. Een Koninkrijk met een Koning die dient. Waar het draait om liefde voor God en voor de ander. Een Koninkrijk dat er al is. Waar we in mogen leven. En een Koninkrijk dat nog verder zichtbaar zal worden en volledig zal komen wanneer Jezus terugkomt.

Langzaam aan beginnen de leerlingen het te snappen… En ook dringt het steeds meer door bij de mensen om hen heen.

Hij is een andere soort Koning dan de mensen telkens kozen. Een Koning die alles veranderd. Een Koning die alles in handen heeft. Vanaf het begin tot het einde. Een Koning die is geworden als ons. Een Koning die zo dicht bij je wil zijn, dat Hij gekozen heeft om met Zijn Geest in je te leven. Een Koning die ons uitnodigt voor Zijn nieuwe wereld. Hij nodigt jou uit. Hij ís Koning. Dat staat al vast! Maar mag Hij ook jouw Koning zijn? 

Tip: zet op je mobiel het Marcus evangelie aan op voorlezen. En luister eens een keer het hele boek van voor tot achter. Misschien hoor en ontdek je wel nieuwe dingen!

Gineke Abbes

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Kinderoppas

Vanaf 6 september wordt er weer kinderoppas georganiseerd. Super! Er zitten wel een paar aandachtspunten aan verbonden:

          Meld uw kind(eren) aan voor de dienst

          Om de passeerbewegingen te verlagen is besloten kinderen niet voor de zegen de kerk in te halen, dus u kunt uw kind na de kerkdienst ophalen bij de oppas

          Wilt u uw kind eigen speelgoed meegeven? Dit om het schoonmaken door onze kosteressen en hulp te beperken. Er is al heel veel schoon te maken iedere week namelijk!

Leiding te kort kinderoppas

De kinderoppas is nog hard op zoek naar meer leiding. Dit om ervoor te zorgen dat we met elkaar de gezinnen kunnen blijven welkom heten in de gemeente en ouders niet verplicht thuis moeten zitten, omdat het nou eenmaal lastig is om met een kindje naar de kerk te gaan. Voelt u zich aangesproken om te komen helpen? Neem contact op met Dorien de Lange (06-52582824)

13 sept.  Lina Ravenhorst en Hendrika de Horde

20 sept.  Annemiek de Boer en Eline De Boer

27 sept.  Joanne Zomer en Karolien Zomer

04 okt.                    Marije Boelier en Dorien de Lange