Meditatie

De Zoon des mensen verhoogd… (n.a.v. Johannes 3: 14).

Tijdens het gesprek dat de Here Jezus met Nicodémus heeft, grijpt Hij terug op een moment uit de geschiedenis van het volk Israël: de geschiedenis van de koperen slang. (Num. 21: 1 – 9). Aan de hand van die geschiedenis wijst de Here Jezus op Zijn lijden en sterven aan het kruis. ‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden…’.

Wat bedoelt Hij daar mee? Verhogen betekent letterlijk: op een hogere plaats stellen. Dat gebeurde ook met de slang in de woestijn. Die moest voor ieder zichtbaar in de hoogte gehouden worden Maar in de dagen van Jezus had verhogen ook nog een andere betekenis: de dood door ophanging, of door kruisiging. Op dat laatste doelt de Here Jezus. Een gekruisigde wordt op een hogere plaats gesteld. ‘Zo moet Jezus als de Zoon des mensen verhoogd worden’, woorden die een ruwe werkelijkheid aanduiden.

Maar Johannes heeft in deze woorden iets van overwinning gehoord. De kruisdood van Jezus is voor Johannes geen dieptepunt maar een hoogtepunt. Toen werd Jezus vanuit de hemel verhoogd, zou je kunnen zeggen.

Maar je kunt toch eigenlijk pas van verhoging spreken op de Paasmorgen?. ‘Ja’, zal Johannes zeggen, ‘dat was ook zeker een groots moment, maar hebt u wel eens goed naar het kruis gekeken’? Johannes laat bijzonder licht op het lijden en sterven van Jezus vallen. Hij ziet de gang van Jezus naar het kruis als een overwinningstocht. Aan het kruis zijn de machten van de boze onttroond. Johannes heeft het in zijn evangelie ook niet over ‘de ergernis’ van het kruis, zoals Paulus daar over schrijft.

Er zijn frappante overeenkomsten tussen de verhoging van de slang in de woestijn en de verhoging van de Zoon des mensen. In beide gevallen is er sprake van genezende, van reddende macht. Wanneer een Israëliet in de woestijn door een slang gebeten was, moest hij naar de koperen slang kijken. Als hij dat deed, bleef hij in leven. In diezelfde zin gaat er een ‘genezende’ werking uit van het zien op Christus aan het kruis. De koperen slang bracht genezing van de beet van een vurige slang. De Here Jezus brengt ten diepste ook genezing van een slangenbeet… genezing van het venijn dat de Satan via de slang in deze wereld gebracht heeft… Wij dragen dodelijk gif in ons om. Het medicijn tegen dit vergif is ‘zien op de gekruisigde Christus’, gehangen aan het kruis van Golgotha. Het gaat hier wel om een gelovig zien op Jezus… De Israëlieten konden in de woestijn ook niet vrijblijvend opzien naar de slang. Ze moesten geloven dat hun redding gelegen was in het opzien naar die koperen slang. Als ze dat niet geloofden, keken ze ook niet… Zo moet ook het zien op Jezus gedragen worden door geloof. Als je van Hem geen heil en redding verwacht, zul je ook niet naar Hem opzien.

Christus’ verhoging aan het kruis schenkt ons genezing. De redding die Hij geeft heeft een duurzaam karakter. Het verduurt de eeuwen. De koperen slang gaf voor een tijd genezing. Alle mensen die toen genezen werden, zijn later toch gestorven. Maar wie – door Christus’ bloed – van de slangenbeet genezen wordt, ervaart een kracht niet die niet teloorgaat. Tot in eeuwigheid niet.

                                                                                                       A. Prins.

Geplaatst in Geen categorie.