Meditatie

“Wie overwint…”


Dit keer de laatste meditatie in de serie over woorden die in alle zeven brieven van
Openbaring 2 en 3 terugkomen. Woorden die telkens klinken aan het einde van de brief.
“Wie overwint…”
“Overwinnen” is: trouw blijven. In tijden van vervolging en verleiding je geloof niet
kwijtraken. Vasthouden, aan God, aan Jezus.
Dat spreekt niet vanzelf. Daarom deze woorden, aan het eind van elke brief. Ze bevatten
een bemoediging. Die bemoediging is gelijk een aan-moediging. Een aan-sporing. Met
een hele concrete beloning, voor wie trouw blijft. En die beloning wil je helpen in
moeilijke tijden toch vol te houden.
Ik zet de zeven bemoedigingen die Jezus Zijn gemeenten meegeeft op een rij. Misschien
goed ze eens rustig door te lezen. En de rijke beloften tot u door te laten dringen.
➢ Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in
het paradijs van God staat.
➢ Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.
➢ Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem
een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die
niemand kent dan wie hem ontvangt.
➢ En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik
macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf –
zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die
macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.
➢ Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet
uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader
en voor Zijn engelen.
➢ Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal
daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en
de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de
hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
➢ Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen
heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
Stuk voor stuk: prachtige beloftes. Met een geweldig vooruitzicht. Inderdaad, ook in
moeilijke tijden. Deze beloftes willen je erdoor helpen. Zou je er niet alles voor over
hebben, om straks de rijkdom te mogen ontvangen waar deze beloftes over spreken?
De kern van al deze beloftes. Het eeuwige leven bij God in de hemel. Goed om daar
eens heel bewust bij stil te staan. Zelfs als ik vanwege mijn geloof word gedood – wat
heel actueel was voor de eerste christenen. Maar ook: als ik jong overlijd aan een
ernstige ziekte.
Als ik met vallen en opstaan vast heb gehouden aan Jezus. Dan mag ik geloven: dwars
door de dood geeft Jezus mij het leven. En dat leven. Het leven in de hemelse
heerlijkheid, bij God, bij Jezus. Dat maakt alles anders. Zelfs: daar valt het lijden hier en
nu bij in het niet. ‘Heere Jezus, houdt U mij vast. Opdat ik op een dag in die geweldige
heerlijkheid mag delen.’
Ds. Karel Hazeleger

Geplaatst in Geen categorie.