Meditatie

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.
8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen
9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.
(Psalm 98:7-9)

Je hoeft de krant maar open te slaan, de radio of televisie maar aan te doen, de tweets maar te lezen en de nood in de wereld komt je al tegemoet: landen waar honger is, de tsunami op Sulawesi, de strijd in Syrië, een aardbeving op Haïti, christenvervolging in zoveel landen. slachtoffers van seksueel geweld, al die bootvluchtelingen, de ‘stille ramp’ in Jemen, enzovoorts. Ik weet niet hoe het u dan vergaat, maar vaak voel je je zo machteloos. Dan zou ik wel a la minute naar Afrika willen vliegen. En soms denk ik: waarom doe ik het eigenlijk niet? Zoals bijvoorbeeld Hans van der Lee, voormalig directeur van Compassion, ooit eens deed en in een sloppenwijk van Jakarta ging wonen. …. Maar al snel komen er dan allemaal, goede, argumenten.
Toch wil je als mens zo graag iets doen! En alleen maar geld doneren voelt vaak te gemakkelijk. En ook het bidden voor al die mensen in nood, wat zo belangrijk is!, voelt soms ook niet bevredigend. De theoloog Miskotte zei eens: “Geen gebed is echt dat niet bezig is over te gaan in de daad.” De daad! En dan schuurt het als je hier in het veilige, welvarende Nederland zit.
Wat kun je dan ook intens verlangen naar Jezus’ wederkomst. Want dan is het voorbij met al die ellende en machteloosheid. Dan is het voorbij met ons zuchten (Romeinen 8:23). Zuchten is in die zin ook een gunstig teken. Het laat zien dat je bewogen bent, dat je echt geraakt bent.
Als Jezus komt is het voorbij met alle nood. Het is dan ook de dag van oordeel.
De Heer is in aantocht als Rechter van de aarde. Dat is ook de bemoediging voor alle slachtoffers van geweld, van machtsmisbruik. De Here God ziet al dat onrecht niet door de vingers. En Hij vergeet het ook niet! Want daar kun je van jezelf ook zo van schrikken: dat je die aangrijpende beelden uit onder andere de Hoorn van Afrika met al die hongerende kinderen zo snel vergeet. Natuurlijk is er, als het gaat om de nood in Afrika, sprake van misoogsten. Maar hoeveel corruptie is daar wel niet. Hoeveel misbruik van macht. Hoeveel tegenwerking die hulporganisaties ondervinden.
De Here God komt er op terug. Hij zal als een rechtvaardige Rechter het oordeel uitspreken, ook als misdadigers de aardse rechter ontsprongen zijn. Dat mag hoop geven. Niet vanuit een ziekelijke vergeldingsdrang, maar vanuit het besef het over te kunnen laten aan Hem aan Wie het eindoordeel toekomt.
Zo bekeken is het ook begrijpelijk dat de Psalm het als een vreugde ziet dat de Rechter komt. Het betekent een einde aan alle nood, dus ook een einde aan alle ongerechtigheid. Eens en voor altijd rekent Hij daar mee af. Dat behoedt ons, en al die slachtoffers, voor wanhoop.

Tegelijk behoedt het ons ook om voor eigen rechter te spelen. Natuurlijk zijn er aardse rechters nodig, God heeft ze aan ons gegeven. Zij hebben de wettelijke bevoegdheid. Wij niet.
Toch komt dan weer dat machteloze gevoel boven. Moet ik maar passief afwachten totdat Jezus terugkomt?
Paulus schrijft: “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere (…) Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12: 19, 21). Het goede doen, is dat ook niet juist dat doen wat in je macht ligt, wat tot jouw mogelijkheden behoort? Geld geven, bidden, deze woorden in je eigen omgeving waar maken door oog te hebben voor de naaste die jou nu nodig heeft. Als ieder gemeentelid zo naaste is voor een ander, hoeveel mensen worden er dan wel niet bereikt!
Het wordt nooit een sluitend verhaal (laat staan in een korte meditatie), we blijven zuchten. Het blijft schuren en wringen.
Maar, Jezus komt! Zullen ook wij dan juichen?

Ds. Hotze de Jong

Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van ‘t heelal,
die ‘t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ‘t graf!

Mededelingen van de Predikant

Onvoorstelbaar! (een dankwoord)

Lieve, lieve mensen, hoe kunnen we de goede woorden vinden om jullie te bedanken?!

Te bedanken voor deze ruim 6 mooie jaren, waarin God ons ‘samen leven en werken’ heeft willen zegenen. Te bedanken voor de prachtige afscheidsreceptie (zaterdagmiddag 20 oktober) waar zovelen van u (en van buiten de kerk, maar wel uit ons fijn tweelingdorp) ons de hand kwamen drukken en warmte en dank deelden. Te bedanken voor het samenzijn rond het Woord – met zo’n overweldigende opkomst – (zondagmorgen 21 oktober) en het programma daarna, tot tegen 15.00 uur in de middag.

Petje (mijn baret) af, voor allen die dit zo georganiseerd hebben en voor alles (tot in de fijnste détails) hebben gezorgd. Achter de schermen is er onvoorstelbaar veel werk verzet, door vele mannen én vrouwen! Onvoorstelbaar mooi is ook het geschenk dat u als gemeente ons hebt aangeboden: de herder met de schapen, een Bijbels beeld dat op alle kruispunten van ons leven is teruggekomen en nu door u ons zo royaal is aangeboden. Een in alle opzichten kostbaar kunstwerk, gemaakt door Emilie Nillessen, die we hiervoor ook bedankt hebben.

Het krijgt een centrale plek in de woonkamer, aan De Pirk 86 in Vaassen. Uw pracht cadeau zal vaak aanleiding geven om daar de nieuwe buren en anderen te vertellen én over de kostbare mensen van Westerhaar- Vriezenveensewijk én van de goede Herder, Die ook oog voor elk van hen heeft. Door die goede Herder zijn wij in ons leven gezocht en gevonden. Die goede Herder Zelf heeft ons geleid (openingstekst van de dienst) en Hij zal u als kerkenraad en gemeente leiden, de toekomst in.

Ook namens ons gezin en ‘mensen van buiten’, nogmaals ontzettend veel dank; we hopen elkaar D.V. zondagmorgen 25 november weer te ontmoeten. Dan zal het in de dienst gaan over Psalm 42 en 43. Laat God centraal blijven staan in ieders leven. Soli Deo Gloria.

Mijn wens, die wel wat langer hoorde,                                                                                                                                              

is uit een zuivere Bron geput.                                                                                                                                                                 

Het zijn slechts de vijf laatste woorden                                                                                                                                                

van hoofdstuk 3 vers 1 van Ruth:

‘Opdat het u wel ga!’”  Goodgaon,

Anneke en ds. Johan Woudenberg.

Kerkdiensten

Zondag 18 november
9.30 uur Ds. A. Groeneveld Lunteren
19.00 uur Dhr. Y. Breemes Rijssen Jongerendienst
Zondag 25 november
9.30 uur Ds. J. A. Woudenberg en Dhr. J. Klaassen
Laatste zondag kerkelijk jaar
19.00 uur Dhr. H. Lowijs Noordseschut
Zondag 2 december 1e Advent
9.30 uur Drs. J. Eertink Rijssen
19.00 uur Ds. L. van Rikxoort Heemse

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

18 nov. Karolien Zomer en Jolanda Romberg
02 dec. Annemiek de Boer en Eline de Boer
09 dec. Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn
16 dec. Erik Drenth en Nadine Drenth
23 dec. Dianne Jansen en Dorien de Lange
25 dec. Betine Gerrits en Jessica slaat
30 dec. Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn