Meditatie

“Hij komt misschien vandaag voorbij”


Deze regel komt uit Gezang 47 van het Liedboek, “Jezus die langs het water
liep”. De afgelopen weken heb ik dit lied een aantal keer laten zingen. Het past
prachtig bij ons jaarthema, “Volg Mij!”. Bovendien: het is geschreven bij de
centrale schriftlezing van ons jaarthema, de roeping van de eerste discipelen.
Een mooi lied om te zingen, voor jong en ouder.
Pas bleef alleen die ene regel bij mij hangen. En dan met name één woord uit die
regel: “misschien”. Ik vroeg me af: klopt dat eigenlijk wel? Komt Jezus inderdaad
“misschien” vandaag voorbij?
Ik snap wat er met deze regel wordt bedoeld. De roeping van de eerste discipelen
kwam voor hen onverwacht. Opeens was Jezus daar. “Volg Mij!” De gedachte
van deze regel. Stel dat Jezus zo opeens bij jou langs komt. Wat zou jij doen?
Zou jij Hem volgen? Goed om daar eens over na te denken. Juist daar wil deze
regel je bij helpen.
Tegelijk. Moet je niet zeggen dat Jezus vandaag voorbij komt? Op het moment
dat we lezen uit de Bijbel. Op dat moment komt Jezus vanuit Zijn Woord naar je
toe. En op dat moment vraagt Hij een keuze. Blijf je waar je zit, of ga je met Hem
mee? Wat doe je met Zijn roepstem? “Volg Mij!”
Wat daarbij denk ik heel belangrijk is. Dat we die roepstem van Jezus ook weer
niet te extreem maken. Ik bedoel: Simon en Andreas laten echt alles achter.
Hetzelfde geldt voor Jakobus en Johannes. De rijke jongeman krijgt de opdracht
alles weg te geven en dan met Jezus mee te gaan. Maar dat zijn denk ik unieke
voorbeelden. Inderdaad: zoiets kan Jezus vandaag de dag ook aan mensen
vragen. Misschien vraagt Hij dat op een dag ook wel aan jou. Om je huidige baan
op te geven. Dominee te worden, of zendeling. Zou zomaar kunnen. In die zin:
“Hij komt misschien vandaag voorbij”. Ja.
Gebruikelijk is: Jezus roept ons niet weg uit ons gewone leven. Hij roept ons om
in ons gewone leven Hem te volgen. En daarvoor geldt dus: dat doet Hij niet
misschien – dat doet Hij zeker weten. Elke dag opnieuw. Zijn uitnodiging. Zijn
roepstem. Voor ons allemaal. “Volg Mij!”
Maar laten we dat ook weer niet onderschatten! Als je Jezus volgt in je gewone
leven van alledag. Dan heeft dat wel gevolgen voor dat gewone leven van
alledag. Jezus volgen betekent dat Hij de eerste voor je is. Dat je je dus niet laat
leiden door je eigen verlangens, maar door Hem. Of: dat je niet langer je eigen
belang wilt dienen, maar Hem. Ook als we geen afscheid hoeven te nemen van
ons schip, onze ouders of onze rijkdom: het blijft radicaal. En nogmaals: het is
dus niet “misschien” of Hij dat vraagt. Dat vraagt Hij sowieso!
Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik met Hem meegaan? Waarom zou ik
Hem de eerste laten zijn in mijn leven?
Twee dingen. Allereerst: Zijn roepstem is zo overtuigend. Als je die bij je binnen
hebt laten komen. De liefde daarachter hebt geproefd. Hoe zou je dan nog
weigeren? Ten tweede: wie anders kan ons het ware geluk geven? Ook als de
weg met Hem niet altijd de makkelijkste is. Als het volgen van Jezus je op z’n tijd
ook wat kost. Zijn we met Hem niet het beste af? Nu, en altijd? Daarom. Laten
we zorgen dat we elke dag opnieuw Zijn roepstem horen. En vervolgens in geloof
beantwoorden!
“Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven”
(Liedboek Gezang 47 vers 3) Ds. Karel Hazeleger

Kinderoppas

Iedere zondagochtend is er kinderoppas, u kunt uw kind voor kerktijd brengen en tijdens
het collecte-moment ophalen om de zegen te ontvangen. Op de volgende dagen is er
geen kinderoppas, tenzij de feestdag op een zondag valt: biddag, Goede vrijdag, tweede
paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, dankdag, tweede kerstdag,
nieuwjaarsdag. Mocht je leiding willen zijn, meld je dan bij jeugdouderling Lambertine Schipper

Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 is er kindernevendienst voor de kinderen uit groep 6 t/m 8 is er basiscatechese.