Mededelingen van de Kerkenraad

Extra nieuwsbericht van de kerkenraad:

Beste gemeenteleden,

De laatste weken zijn we opgeschrikt over de berichtgeving rondom het coronavirus. Waar dit eerst een ver-van-mijn-bed-show leek te zijn, blijkt dat het virus in Europa en nu ook in Nederland in rap tempo voor veel besmettingen zorgt. Eerder deze week zijn er voorzorgsmaatregelen bekend gemaakt om besmetting tussen personen tot een minimum te beperken. Dit heeft er toe geleid dat we in de avonddienst op biddag passende maatregelen hebben getroffen.

Echter op donderdagmiddag 12 maart zijn er door de overheid verscherpte additionele maatregelen afgekondigd. De PKN heeft de verscherpte maatregelen overgenomen en het advies gegeven om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te lasten. Ook als het om kerkdiensten gaat.

Als Hervormde gemeente Westerhaar willen we deze lijn van de PKN volgen en daarom is besloten om 1 lijn te trekken en alle kerkelijke samenkomsten en activiteiten tot en met 31 maart as. af te lasten.

Dit is voor ons een zeer ingrijpend besluit maar we hopen op ieders begrip hiervoor.

Voor dringende zaken en/of indien nodig gewenst bezoek kunt u contact opnemen            met onze scriba B. Lensen.

We blijven bidden om Gods leiding en sturing in deze ontstane situatie en we willen u vragen om dit alles ook te gedenken in uw gebeden.

Namens de kerkenraad,

Voorzitter:  E.J. Mensink

Scriba :        B. lensen

Meditatie

Een sprekende steen!                                              Lukas 24: 2

We kennen allemaal het gezegde: ’Als de stenen konden spreken’. Nu dat gebeurt met Pasen. Jezus had zelf al eens gezegd bij zijn intocht in Jeruzalem, toen de Farizeeën wilden dat Hij het juichende huldebetoon van de mensen die Hem volgen het zwijgen op zou leggen: “Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen”.  Nu, dat wordt werkelijkheid met Pasen. Van de afgewentelde steen gaat een roepstem uit. Deze steen predikt ons, dat Paasfeest niet allereerst een feest van deze aarde is. Wel een feest voor de aarde, maar de oorsprong ervan ligt in de hemel. Daar begint Pasen. Zij vonden de steen afgewenteld van het graf.  Daar kwam geen mensenhand aan te pas. Als het aan mensen had gelegen, was het nooit Pasen geworden. Zelfs voor de directe volgelingen van Jezus was deze steen het definitieve einde. Het was de punt achter Goede Vrijdag. Van Jezus was niets meer te verwachten. Punt, uit! Voor vriend en vijand lag het einde van Jezus vast, achter deze grote steen in de tuin van Jozef van Arimathea. Voor beide spreekt deze steen dan ook van de zekerheid van de dood. ‘Wie leeft er, die de slaap des doods niets eens zal slapen’. De vrienden van Jezus zijn hierdoor diep bedroefd. Deze steen ontneemt hen alle hoop. De vijanden zijn verheugd, maar nog niet helemaal gerust. Eerst moet de steen ook nog verzegeld worden, met het zegel van hun haat. Een gewapende wacht er vóór. Beslist geen half werk, waar het Jezus betreft. Hij is immers ‘levensgevaarlijk’. Ja, voor wie zijn eigen leven zal willen behouden wel.        

Zo wordt voor vriend en vijand deze steen het einde van alle menselijke mogelijkheden. Hier moeten vriend en vijand zwijgen. Het is het einde van hoop en vrees. ‘In ’t stille graf zingt niemand ’s Heeren lof’. Daar wordt geen menselijke stem meer gehoord, maar alleen de ‘stem’ van deze grote zware steen, die zegt: ‘Einde van alle menselijke mogelijkheden’. Definitief het einde. 


Maar toch ……. het wordt Pasen! Als de aarde zwijgt, gaat de hemel spreken. Dáár begint Pasen. God zelf geeft antwoord op het gesloten graf. Want deze steen heeft ook een hemelse boodschap. Ook dát had Jezus al voorzegd. Om de schuld en straf voor allen die Hem liefhebben te betalen, moest Hij lijden, sterven en begraven worden. Maar ook ….. na drie dagen weer opstaan. Na drie dagen was het genoeg, de schuld betaald, de straf voldaan. 

Jezus had gezegd: ‘Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort’. 

‘En zij vonden de steen afgewenteld’.

Dat is de vrucht. Dat is het antwoord dat God met Pasen geeft op het volbrachte werk van zijn Zoon. Daarvan ‘spreekt’ deze afgewentelde steen. Het klonk op die eerste Paasmorgen als een bazuinstoot uit de hemel. En het mag elk jaar met Pasen herhaald worden dat het ‘het is volbracht’ van Jezus op Goede Vrijdag op de Paasmorgen door de Vader is overgenomen, en zo hemel en aarde verenigt te saam. Dat is het wonder van Pasen. Christus is opgestaan!

‘Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging’, zegt Paulus.

Dat is ook de ‘spraak’ van deze afgewentelde steen. Hij, Jezus is opgestaan. Hij heeft dood, graf en hel overwonnen. Een nieuw begin. Begin van het nieuwe, eeuwige leven. Daardoor kon Paulus het ook uitjubelen: ‘Niets zal ons meer kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere’.  

Geweldig, wat een boodschap heeft Pasen. Niets (dus zelfs gesloten grafstenen niet) zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. 

Dat is de ‘taal’ van de afgewentelde steen. Wie deze ‘taal’ in het geloof verstaat, heeft goede Paasdagen! Het werpt licht over heel ons leven. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan! Ik wens u (jou) gezegende Paasdagen.                                                                                                                                                      ds.J.W.Goossen 

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten kunnen helaas geen doorgang vinden. Ook geldt dit voor de weeksluiting in ’t Haarhuus.

Wel houden wij vanaf 5 april een meditatief moment vanuit onze kerk, zie verder bericht.

Zondag 5 april

  9.30 uur                              Ds. J. W. Goossen.

Vrijdag 10 april                   Goede Vrijdag

  9.30 uur                              Ds. J. W. Goossen.

Zondag 12 april                  1e Paasdag

  9.30 uur                              Ds. J. W. Goossen.

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Weeksluiting ’t Haarhuus

Vrijd. 13 mrt.                         Dhr. M. Dethmers

Vrijd. 20 mrt.                         Dhr. H. Tempelman.

Vrijd. 27 mrt.                         Dhr. J. Klaassen

Vrijd. 3 apr.                           Mevr. H. Peters – Wessels

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

15 mrt.   Betty Roelofs en Dorien de Lange
22 mrt.   Anna Zomer en Joanne Zomer
29 mrt.   Karolien Zomer en Jolanda Romberg
05 apr.   Annemiek de Boer en Eline de Boer
12 apr.    Dianne Jansen en Dorien de Lange
19 apr.    Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn
26 apr.    Lina Ravenhorst en Wendy van Doorn