Kerkdiensten

Wij houden momenteel alleen

“ Online “ diensten te volgen via

onze website www.hervormdwesterhaar.nl

Zondag 10 januari

  9.30 uur          Ds. J.W. Goossen Vriezenveen.

Zondag 17 januari

  9.30 uur          Ds. T. Nieuwenhuis Den Ham.

19.00 uur          Ds. H. van Ark Wapenveld

                        Online Jongerendienst.

Zondag 24 januari

  9.30 uur          Dhr. J. Klaassen Zwolle.

Mededelingen van de Kerkenraad

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂

Van de kerkenraad

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij maandagavond 5 oktober  besloten in de maand oktober alleen maar online kerkdiensten te gaan houden, dit in lijn met de voorschriften van de PKN. Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat

het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. Met de door ons gemaakte keuze conformeren wij ons aan dit advies. U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen via de website en via het kerkblad. Wij rekenen op uw begrip.

Heilig Avondmaal

D. V. Zondagmorgen 25 oktober  zal er  een online viering van het Heilig Avondmaal gehouden worden vanuit onze  kerk. We realiseren ons dat dit op een heel andere manier dan gewoonlijk zal plaatsvinden.   Als kerkenraad willen wij alle belijdende leden vragen om het avondmaal op deze manier met ons te vieren. Dit geldt ook voor de mensen in ‘t Haarhuus en de mensen die anders na de dienst in de consistorie samenkomen. U dienst dan wel zelf voor brood en wijn (of vruchtensap) te zorgen. De viering in de kerk zal gehouden worden met enkele leden van de kerkenraad. Ds. Plette uit Vriezenveen hoopt de dienst te leiden en zal dan ook de uitnodiging aan iedereen laten uitgaan zodat wij wel tegelijkertijd aan het Heilig Avondmaal kunnen deelnemen.  Tevens zal ook de dankzegging  in deze dienst  plaatsvinden. Zoals u gewend bent zal er ook een collecte gehouden worden tijdens deze viering. De opbrengst hiervan willen wij besteden voor Stille Hulp in onze gemeente. U kunt hiervoor een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie,                    

wel graag met vermelding van “Stille Hulp”

We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Meditatie

“HET REFREIN VAN HET BESTAAN”

Geboren én gestorven in de Javastraat te Enschede. Middelbare school gevolgd in Almelo. Vele gedichten in het Twents. Vriendschap en samenwerking met Herman Finkers. Met een humor die bij een Twentenaar hoort: een bescheiden knipoog tussen elke zin. Hij was een echte Twent! Willem Wilmink, over hem heb ik het. Met zijn luchtige gedichtjes over alledaagse onderwerpen. Het verstrijken van de tijd bijvoorbeeld, gezien vanuit het perspectief van een treinreiziger.

“Echtpaar in de trein”:

Met de allerliefste in een trein

kan aangenaam en leerzaam zijn.

De prachtig vormgegeven stoel

geeft allebei een blij gevoel.

Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar

zit ik dus tegenover haar.

De trein maakt zijn vertrouwd geluid

en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,

maar ik heel traag en zij heel snel.

Zij kijkt tegen de toekomst aan,

ik zie wat is voorbijgegaan.

Van nieuw begin naar nieuw begin

rijdt zij de wijde toekomst in,

en ik rij het verleden uit.

En beiden aan dezelfde ruit.

In de trein van je leven: waar zit jij? Het ‘nu’ is maar zo oneindig klein. De toekomst moet nog “gemaakt” worden. Het verleden is er voor de beschouwer. Waar zit jij? Er zijn mensen die van nature gaan zitten in de stoel met de blik vooruit. Plannen maken, regelen, plannen, bouwen, doen… Een fout is zo gemaakt, maar die ligt achter je voor je het weet. Net als de toekomst: die is geschiedenis voordat je er erg in hebt. De vooruitrijder: doelgericht en met het optimisme van de maakbaarheid. Maar… met regelmaat vergeet deze mens het ‘nu’ te waarderen en van de geschiedenis te leren.Andere mensen kiezen van nature de stoel die achteruit rijdt. Rustiger, beschouwend, maar ook wat somberder misschien. Want wat je al rijdend door het leven chter je laat, verdwijnt maar tergend langzaam uit het zicht. Als je in de trein van je leven achteruit rijdt, dan kan wat achter je ligt bijna oneindig lang zichtbaar blijven. Als een last; een last die je maar niet kwijtraakt, die maar niet uit het zicht verdwijnt.

“Loof de HEERE, want Hij is goed,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.”

Geen Wilmink, maar een oud tempelrefrein uit Psalm 118. Dit refrein is een constante factor de hele Bijbel door, de tijd door, de eeuwigheid door. Vooruit of achteruit rijdend, diezelfde goedertierenheid van God is en blijft zichtbaar.

Dit refrein moest altijd gezongen worden. Of het nu goed ging met Israël of niet.  Of je je happy voelde of niet. Want dit is altijd waar: de HEER ís goed, en eeuwig duurt zijn goedertierenheid, zijn trouw!

Juist in de tempel moest dat altijd gezongen worden. De tempel, de verbinding tussen hemel en aarde. Daar woonde de HEER bij zijn volk. Dat was puur zijn goedheid, zijn genade. Dat de HEER daar blééf wonen, ondanks alle zonden van zijn volk. Zonden en fouten die maar tergend langzaam uit hun zicht verdwenen. Dát was zijn trouw. Hij had het beloofd, Hij blééf het doen. Eeuwig duurt zijn trouw. Ja, óók voor jou!

Het is niet een lied dat past bij je gevoel, en dáárom zing je het, dus alleen wanneer je je ook zo voelt. Nee, dit lied is er, het wordt al ééuwen gezongen, en wij zingen het ook. Dit is namelijk geen lied dat draait om ons, om ons gevoel, onze ervaringen. Geen lied vóór jou, of óver jou. Dit is een eeuwigheidslied, dat draait om Hém! Het is éredienst aan Hem. Een eredienst die móet doorgaan, een refrein dat gezongen móet blijven worden. Of ik dat nou ieder moment mee kan zingen of niet. En het zo mooi dat God ons ook dáárom aan elkaar heeft gegeven, als gemeente: als ík het even niet meer kan zingen, dan zingt één van u het wel, of een heel koor. Als jij het even niet meer kunt zingen, dan zingen anderen dat voor jou.

Vooruit of achteruit rijden? Bij Jezus lijkt het eerste zijn voorkeur te genieten. Aan het einde van Lucas 9 zegt Hij: “Niemand die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk.” Er is veel over deze uitspraak te zeggen, maar zeker wijst Jezus hier naar ‘loslaten’. Als je achteruit rijdt is loslaten van wat achter je ligt – fouten, mislukkingen, zonden, geliefden… – heel moeilijk. Ze blijven in beeld. Zo hoef je niet verder te trekken door het leven. Leg die last neer bij het kruis van Gods goedertierenheid: Jezus Christus. En laat het daar dan ook liggen en draai je om naar wat voor je ligt. In het besef dat je het nieuwe jaar in mag gaan als vergeven mens. In het besef dat je in heel je aardse bestaan in afhankelijkheid leeft van Hem. In het besef dat het lied doorgaat, of je nou meezingt of niet, omdat de eredienst aan God ook in het nieuwe jaar 2021 door moet gaan: “Loof de HEERE, want Hij is goed,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.”

Ds. R.J. Kranen

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Kinderoppas

Vanaf 6 september wordt er weer kinderoppas georganiseerd. Super! Er zitten wel een paar aandachtspunten aan verbonden:

          Meld uw kind(eren) aan voor de dienst

          Om de passeerbewegingen te verlagen is besloten kinderen niet voor de zegen de kerk in te halen, dus u kunt uw kind na de kerkdienst ophalen bij de oppas

          Wilt u uw kind eigen speelgoed meegeven? Dit om het schoonmaken door onze kosteressen en hulp te beperken. Er is al heel veel schoon te maken iedere week namelijk!

Leiding te kort kinderoppas

De kinderoppas is nog hard op zoek naar meer leiding. Dit om ervoor te zorgen dat we met elkaar de gezinnen kunnen blijven welkom heten in de gemeente en ouders niet verplicht thuis moeten zitten, omdat het nou eenmaal lastig is om met een kindje naar de kerk te gaan. Voelt u zich aangesproken om te komen helpen? Neem contact op met Dorien de Lange (06-52582824)

13 sept.  Lina Ravenhorst en Hendrika de Horde

20 sept.  Annemiek de Boer en Eline De Boer

27 sept.  Joanne Zomer en Karolien Zomer

04 okt.                    Marije Boelier en Dorien de Lange