Mededelingen van de Kerkenraad

Onze consulent dominee Goossen zal de hele maand juni afwezig zijn in verband met vakantie. Onze kerkelijk werker de heer Klaassen, heeft vakantie van 20 juli – 3 augustus en van 14 – 25 september. Mocht u in deze periode toch bezoek wensen, wilt u dan even contact opnemen met onze scriba.  Zondagavond 23 Juni zal er een gezamenlijke  jongerendienst gehouden worden in De Bron aan de Wollegrasstraat. Dus zal er in onze kerk op zondagavond 23 juni geen dienst zijn, onze jeugdraad hoopt u en jullie dan allemaal daar te mogen ontmoeten. Verder kunnen wij u meedelen dat zowel de profielschetsen van de predikant en van onze gemeente maar ook  het beleidsplan zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Nu alleen nog de jaarrekening en begroting van onze kerkrentmeesters en de plaatselijke regeling die voor 10 juli op de agenda komen te staan. Eerst moet de plaatselijke regeling nog ter inzage liggen voor de gemeenteleden, deze is op enkele punten aangepast. Deze kunt u daarom als gemeentelid inzien vanaf 22 juni tot en met 6 juli 2019. Wanneer wij dan geen bezwaren hierover ontvangen, kunnen deze stukken vastgesteld en ondertekend worden op 10 juli. Wilt u de plaatselijke regeling inzien neem dan even contact op met onze scriba: B. Lensen Hoofdweg 164 e telefoon 0546 – 659542 voor het afspreken van een tijdstip hiervoor.

Meditatie

Samen uit, Samen thuis

 

Toen zei hij tegen Hem:

Als Uw Aangezicht niet meegaat,

laat ons dan van hier niet verder trekken.

Exodus 33, vers 15

Het is vakantietijd. En dat is meteen ook goed te merken. Want zoals dat geldt voor veel dorpen en steden in ons land, verandert daarmee het straatbeeld in ons mooie lintdorp: ineens zijn er geen lange rijen meer voor de kassa in de supermarkt. Plotseling kun je overal makkelijk je auto parkeren. En je hoeft ook bijna niet meer uit te kijken, als je de straat wilt oversteken. Want juist in deze periode zijn er veel mensen op vakantie. Vakantie betekent dan ook vaak, dat wij op reis gaan. We zakken massaal af naar het zuiden, bijvoorbeeld via de Route du Soleil. We trekken naar het oosten via de duitse Autobahn. We kiezen het ruime sop of vliegen zomaar duizenden kilometers ver, op weg naar onze bestemming.

Maar… wie gaat er met ons mee? Gaat God ook met ons mee? Leidt Hij ons op onze vakantieplek, zoals Hij ons ook thuis leidt? Met andere woorden: Zijn wij elders net zo gelovig, net zo op God betrokken in wat wij zeggen en wat wij doen, als thuis? Of nemen we het op die andere plek wat makkelijker op, al was het alleen al omdat we dan denken, dat er verder niemand is die dat ziet? We kennen immers allemaal wel de voorbeelden – meestal vanuit het verleden – waarin er op zondag niet mocht worden gezwommen. Er mocht zelfs niet worden gefietst, laat staan dat je de brommer of de auto pakte. Die tijd is voor velen van ons toch echt voorbij. Maar de vraag blijft staan: Als wij op reis gaan, gaat God dan ook met ons mee? Of laten wij Hem thuis, om Hem na de vakantie weer te begroeten? Ik stel deze vraag misschien wat scherp. Ik twijfel ook beslist niet aan de trouw van God. Wel stel ik mijn vragen bij de wijze, waarop wij nogal eens kunnen omgaan met Zijn trouw. Wat wij daar tegenover stellen lijkt vaak zo klein…

Mozes was bepaald niet op vakantie, in Exodus 33. Hij had het volk Israel mogen uitleiden uit Egypte. Maar Israel moest nog veel leren. God had wel dit volk uitgekozen, maar Israel wist nog niet hoe het de Here moest dienen. Daarom treffen wij hier Mozes aan, biddend voor het Aangezicht van God. Want het volk had gedanst rondom het gouden kalf. En daarmee had het volk een manier gezocht om God te dienen, precies zoals men dat deed in Egypte en Babylonië. Daar probeerden de mensen altijd, om de afgoden te manipuleren, via de verschillende rituelen en ook via magie. Maar de Here wil niet gemanipuleerd worden. Hij wil gebeden zijn. De God van Israel is anders. Hij is de Enige God. En Hij is heilig, terwijl het volk hier heeft getoond, dat het een onheilig volk is. Daarom kan God niet langer optrekken met dit volk. Alleen Mozes heeft genade gevonden in Zijn ogen.

Maar Mozes wil geen afscheid. Hij wil dat God toch, alsnog, optrekt, samen met Zijn volk. Daarom zien wij Mozes hier, in de tabernakel. En hij bidt. Hij bidt dat God toch meegaat. En als Hij niet met hen mee zal gaan, dan zal Mozes, op zijn beurt, geen stap verder zetten. Ook niet in de richting van het Beloofde Land. Voor Mozes geldt: Samen uit, Samen thuis. En als het goed is, dan geldt dat ook voor ons: dat wij er Samen op uit trekken: God met ons en wij met God. Dat wij Hem daar ook om bidden; dat Hij met ons mee wil gaan. En dat wij over een poosje dan ook Samen weer thuis komen. En dat we daar de Here dan ook voor zullen danken. Omdat Hij ons heeft geleid op de weg, die wij in deze vakantieperiode zijn gegaan.

Geldt dat alleen voor de reislustigen onder ons? Natuurlijk niet. Ook voor degenen die thuis blijven geldt, dat wij de Here nodig hebben. Iedere dag opnieuw. Zonder Hem kunnen wij immers niets doen. Maar met de Here aan onze zij, springen wij zelfs over een muur (zo las ik onlangs in De Akker, op een mooie ansichtkaart). Zoals vakantie-vierend Nederland kan bidden tot God, op welke plek dan ook, zo kunnen wij dat ook thuis doen, of in de verzorgingshuizen, of in het ziekenhuis, of waar dan ook. En waar wij dan tot de Here komen, met onze vreugde en met ons verdriet, daar hebben wij een God, Die hoort. Een God, Die ons kent. En ook een God, Die met ons op wil trekken op onze levensweg. Precies zoals Hij dat gedaan heeft met Mozes en met Zijn volk.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en met zijn zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez.416 uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk

Ds.Gerard Doorn

Kerkdiensten

Zondag 21 juli

  9.30 uur              Ds.J.W.Goossen  Vriezenveen                                                                    Afsluiting V.B.W.

19.00 uur              Ds. H. van Wingerden Rijssen.

Zondag 28 juli

  9.30 uur               Dhr. J. Klaassen Zwolle

19.00 uur              Ds. J. Schipper Dalfsen

Zondag 4 augustus

  9.30 uur               Ds. J. de Wit Jaarsveld

19.00 uur               Dhr. J. Klaassen Zwolle

Zondag 11 augustus

  9.30 uur               Ds. T. Nieuwenhuis Den Ham

19.00 uur              Ds. R. Kranen Vriezenveen

Zondag 18 augustus

  9.30 uur               Ds. T. Nieuwenhuis Den Ham

19.00 uur              Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

Zondag 25 augustus

  9.30 uur              Ds. J.W. Goossen Vriezenveen                                                                                Doopdienst

19.00 uur              Drs. J. Eertink Rijssen

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Vrijdagavond        12 juli                     Dhr. M. Dethmers

Vrijdagavond        19 juli                     Mevr. J. Lensen – Botter

Vrijdagavond        26 juli                     Ds. M.A. Bos

Vrijdagavond        2 aug.                     Dhr. J. Klaassen

Vrijdagavond        9 aug.                     Mevr. H. Peters – Wessels

Vrijdagavond        16 aug.   Dhr. K. Ytsema

Vrijdagavond        23 aug.   Ds. W. Kos

Vrijdagavond        30 aug.   Dhr. J.H. Otten

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

14 juli                     Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn
21 juli                     Jessica Slaat en Juliantien Schipper
28 juli                     Anna Zomer en Joanne Zomer
04 aug    Karolien Zomer en Jolanda Romberg
11 aug    Annemiek de Boer en Eline de Boer
18 aug    Dianne Jansen en Dorien de Lange
25 aug                   Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn