Mededelingen van de Kerkenraad

Op de website www.hervormdwesterhaar.nl kunt u allerlei informatie van onze gemeente lezen.

Zoals preekbeurten, bijzondere diensten en activiteiten van ons jeugdwerk etc. Wij proberen deze steeds actueel te houden. In de plaatselijke huis aan huis bladen wil het wel eens gebeuren dat er op korte termijn, hetzij door ziekte of andere omstandigheden andere voorgangers de diensten leiden. Wanneer u dan een bezoek aan

deze website brengt blijft u op de hoogte van alle activiteiten en veranderingen binnen onze gemeente.

Tevens hebben wij hier ook de afspraken rondom uitvaartdiensten vermeld, zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn en om misverstanden te voorkomen.

We hopen dat het zo voor een ieder duidelijk is en antwoord geeft op de vragen die hierover bij ons zijn binnengekomen. Deze afspraken zijn ook bekend bij de uitvaartleiders van “De Laatste Eer” uit ons dorp.

Zondagavond 19 Mei zal er in samenwerking met de drie plaatselijke kerken een Tentdienst gehouden worden.

De aanvang van deze dienst is om 19.00 uur en wordt gehouden in de feesttent bij De Klaampe. Zoals gebruikelijk zullen er dan ‘s avonds geen diensten gehouden worden in de drie plaatselijke kerken.

Wij hopen u en jullie te ontmoeten in de tent. Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag zal er in samenwerking met de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke activiteit gehouden worden. De invulling hiervan hopen wij u in het volgende kerkblad te kunnen vermelden. De dienst zal in de Hervormde Kerk gehouden worden, ‘s morgens om half tien met als voorganger dominee W. den Braber.

Meditatie

De stille getuige

Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.

En toen ze naar binnen gegaan waren,

vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet.

 

Lukas 24, vers 2 en 3

 

‘Er gaat een sprake uit van het graf…’ Dat zei een voorganger, toen hij bij een open graf stond. De rouwdienst had net plaatsgevonden. En samen met de familie was hij op weg gegaan naar het kerkhof, om het lichaam van de overledene terug te leggen in de schoot van de aarde. ‘Er gaat een sprake uit van het graf…’ En met deze woorden zette hij een grafrede in, waarbij de man alle mogelijke moeite deed om de aanwezigen nog eens extra te waarschuwen en te vermanen.

Nu had de man volkomen gelijk. Er gaat inderdaad een sprake uit van het graf. Het graf in de tuin van Jozef van Arimathea is namelijk leeg. Als stille getuige van een wonder, dat zijn weerga niet kent, ligt het graf open en bloot voor het oog van ieder die het maar wil zien. Alles kan hier bekeken worden. Alles kan hier gecontroleerd worden. Je kunt er gewoon in lopen en je kunt er gewoon ook weer uit lopen. De plek van de dood is volkomen toegankelijk geworden. En als ook wij daar hadden gelopen, dan hadden ook wij precies hetzelfde gezien als die vrouwen, die in alle vroegte naar het graf toe zijn gegaan. De steen is weggerold en het graf is leeg. En daarmee heeft dit graf ons iets te zeggen. Maar wat?

Het valt me op, dat het wonder van de Opstanding van Jezus Christus een wonder is, dat geen mens heeft gezien of op welke wijze dan ook heeft meegemaakt. Er is geen enkele getuige geweest van de Opstanding van Jezus Christus. De Enige, Die hier van kan getuigen is Degene Die daar bij was. En dat is God Zelf. Want Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon opgewekt uit de dood. Hij was erbij. Net zoals Hij erbij was, toen Jezus Zijn Vader opzocht in het gebed, in de hof van Gethsemane. De Vader was dus bij de Zoon, toen de Zoon Zijn weg moest gaan door de diepste diepte heen. Hij was er ook, toen Hij Zijn Zoon liet opstaan uit de doden. Maar het enige, wat de vrouwen daar voorlopig van te zien hebben gekregen, is een graf, waarin zij het lichaam van de Here Jezus niet konden vinden.

Deze stille getuige kan dus hooguit oproepen tot vraagtekens. En vraagtekens, die kennen wij allemaal. We zetten vraagtekens bij wat er allemaal gebeurt in deze wereld. We zetten vraagtekens bij de grote leiders in de politiek. We zetten vraagtekens bij wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten en bij de rol, die Israel soms speelt. En we zetten ook vraagtekens bij de koers van onze kerk. We zetten vraagtekens bij wat de voorgangers zoal verkondigen. En we zetten vraagtekens bij het geloof van ieder, die het anders doet dan wij. Ja, wij kennen zo nogal eens onze vragen. En daarmee staan wij schouder aan schouder naast die vrouwen, die in twijfel staan bij dat lege graf.

Wij mogen de Here, onze God, wel heel hartelijk danken, dat Hij ons Zijn boden heeft gestuurd: Twee mannen, in blinkende gewaden. Tegenover al onze vragen, stellen zij DE vraag, zowel aan deze vrouwen, als aan ons: ‘Wat zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt!’ Om dit wonder te kunnen zien, om het te kunnen geloven en om ervan te kunnen getuigen, hebben wij deze boodschap vanuit de hemel nodig. Het Woord van God moet erbij. Zonder Zijn woorden kunnen wij niet. Want door Zijn woorden komt er ineens een uitroepteken te staan bij die stille getuige van het lege graf. Jezus leeft, en wij met Hem! En ineens begint de kerk te zingen: ‘… dood, waar is uw schrik gebleven?’

Er gaat een sprake uit van het graf. Het is een heerlijke sprake. Christus heeft de dood overwonnen. Alles is volbracht. En wij hoeven nu geen angst meer te kennen. Pasen is dan ook het feest van de bevrijding. Het is het feest van het nieuwe begin. Een begin, waarvan de hemel getuigt. Een leven, om Jezus’ wil alleen.

Ds.G.Doorn

Kerkdiensten

Zondag 12 mei

  9.30 uur               Ds. G. Schreuders Wierden

19.00 uur              Dhr. H. Lowijs Noordseschut

Zondag 19 mei

  9.30uur Drs. J. Eertink Rijssen

19.00 uur              TENTDIENST      

Zondag 26 mei

  9.30 uur               Ds.J.W. Goossen Vriezenveen

19.00 uur              Ds. M.B. Plette Vriezenveen

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Vrijdagavond        10 mei                   Dhr. J. Klaassen

Vrijdagavond        17 mei                   Mevr. H. Peters – Wessels

Vrijdagavond        24 mei                   Dhr. K. Ytsema

Vrijdagavond        31 mei                   Ds. W. Kos

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

12 mei                   Dianne Jansen en Dorien de Lange
19 mei                   Hendrika de Horde en Jolande van Doorn
26 mei                   Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn

02 Jun                    Jessica Slaat en Juliantien Schipper
09 Jun                    Anna Zomer en Joanne Zomer
16 Jun                    Karolien Zomer en Jolanda Romberg

 

19 mei     Hendrika de Horde en Jolande van Doorn
26 mei     Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn