Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier de kindernevendienst.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Corona maatregelen versoepeld

De landelijke PKN heeft een aantal versoepelingen van de corona maatregelen afgekondigd. De volledige tekst is te vinden op de website www.cioweb.nl. De Hervormde  Gemeente Westerhaar sluit zich aan bij deze adviezen.

Het volgende verandert:

 • Gezamenlijk zingen is weer toegestaan.      
 • Het aantal kerkgangers mag tot 100 omhoog, mits de anderhalve meter regel het toelaat.
 • Mondkapjes zijn niet meer nodig, behalve op plaatsen waar de anderhalve meter moeilijk te handhaven is.
 • Combo’s zijn weer toegestaan.
 • Buiten geldt geen maximum groepsgrootte dus koffiedrinken buiten is toegestaan.

Het volgende blijft nog hetzelfde:

 • Vooraf reserveren via de website            www.hervormdwesterhaar.nl  of telefonisch bij onze kosteres Diane Drenth, 06-15177511.
 • Thuisblijven bij klachten
 • Altijd onderling anderhalve meter afstand houden.
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst.
 • Koster wijst zitplaatsen aan.
 • Bij meer dan 100 aanmeldingen krijgt u voorrang bij de eerstvolgende kerkdienst.

Het is voor een ieder een seizoen geweest waarin veel gevraagd werd van ons vermogen tot flexibel zijn, aanpassen aan en meebewegen met nieuwe maatregelen. Waar dit de één vrij gemakkelijk af ging, betekende het voor de ander dat teruggekeken wordt op een moeilijke periode waarin misschien wel teveel van het aanpassingsvermogen gevraagd werd. In het speciaal denken wij aan de studenten en middelbare scholieren die zo weinig fysiek onderwijs kregen terwijl de behoefte aan contact met leeftijdsgenoten zo groot is. Daardoor was ’t afgelopen jaar lastig voor de ouderlingen om in te schatten in hoeverre ze nu wel of niet een bezoek konden afleggen, natuurlijk met in achtneming van de maatregelen.

Wat fijn dat er nu veel meer mogelijk is. Dit geldt ook voor de kerkdiensten waar we weer met een grotere groep kunnen samenkomen en van harte mogen zingen om de Here God te danken en te prijzen. Wij hopen dat deze zomer een periode mag zijn waarin we ons kunnen laven aan alle goede gaven van onze Hemelse Vader. Allen die erop uittrekken wensen wij een goede tijd van ontspanning toe en een behouden terugkeer. Laten we in de komende tijd hen niet vergeten die niet met vakantie kunnen gaan, er zijn mensen die tegen de vakantieperiode opzien vanwege stilte en eenzaamheid. Het omzien naar elkaar als gemeente kan ook in de vakantietijd concreet vorm krijgen/hebben.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.