Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier al onze activiteiten van het jeugdwerk.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Procedure Vrouw in het Ambt Wanneer dit kerkblad zal verschijnen, hebben de gespreksavonden inmiddels plaatsgevonden. Op de eerste avond was er helaas weinig belangstelling vanuit de gemeente, de tweede moet tijdens dit schrijven nog komen. Dinsdag 26 maart zal dan de stemmingsavond plaatsvinden over de procedure : Vrouw in het ambt”. Van 19.00 uur – 20.00 uur kunnen alle belijdende leden, die inmiddels een uitnodiging hiervoor hebben ontvangen, schriftelijk hun stem uitbrengen. U bent dan allen welkom in de consistorie, waar het moderamen zal zitten en de stembiljetten gereed zullen liggen. U kunt op deze biljetten dus aankruisen voor vrouw in het ambt of tegen vrouw in het ambt, en daarna kunt u de biljetten in de bus deponeren. Wij vragen u wel om uw uitnodiging mee te nemen, zodat wij dan de namen en adressen kunnen controleren. Wanneer er mensen zijn die hun stem per volmacht willen inleveren, moet u de onderstaande strook invullen. Daarmee kan degene die u hiertoe machtigt het stembiljet inleveren en in de bus deponeren. Let wel op blanco stemmen worden niet meegerekend. Woensdag 27 maart zal de kerkenraad dan beslissen over de procedure vrouw in het ambt in hun vergadering. Nogmaals willen wij u allen u hiervoor uitnodigen namens de kerkenraad. Laten wij ook in ons gebed Zijn zegen vragen over deze procedure, dat Hij ons mag leiden bij het nemen van onze beslissing.

Rondom de diensten In het preekrooster ziet u ook dit keer geen onbekende namen van voorgangers die de diensten hopen te leiden. Zondag 17 maart hopen wij in de morgendienst op medewerking van De Lofstem en Zang en Vriendschap. ‘s Avonds zou er een catechisantendienst gehouden worden maar deze is door omstandigheden verschoven naar een nader te bepalen datum. Zondagavond 31 maart hoopt onze oud – predikant ds.
Woudenberg de dienst te leiden. Dit zal een dienst zijn Zingen met je ziel; hieraan zal ook het Christelijk Mannenkoor Westerhaar hun medewerking verlenen. Wij hopen u en jullie allemaal te mogen ontmoeten in de diensten rondom de open Bijbel.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.