Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier al onze activiteiten van het jeugdwerk.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Op de website www.hervormdwesterhaar.nl kunt u allerlei informatie van onze gemeente lezen.

Zoals preekbeurten, bijzondere diensten en activiteiten van ons jeugdwerk etc. Wij proberen deze steeds actueel te houden. In de plaatselijke huis aan huis bladen wil het wel eens gebeuren dat er op korte termijn, hetzij door ziekte of andere omstandigheden andere voorgangers de diensten leiden. Wanneer u dan een bezoek aan

deze website brengt blijft u op de hoogte van alle activiteiten en veranderingen binnen onze gemeente.

Tevens hebben wij hier ook de afspraken rondom uitvaartdiensten vermeld, zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn en om misverstanden te voorkomen.

We hopen dat het zo voor een ieder duidelijk is en antwoord geeft op de vragen die hierover bij ons zijn binnengekomen. Deze afspraken zijn ook bekend bij de uitvaartleiders van “De Laatste Eer” uit ons dorp.

Zondagavond 19 Mei zal er in samenwerking met de drie plaatselijke kerken een Tentdienst gehouden worden.

De aanvang van deze dienst is om 19.00 uur en wordt gehouden in de feesttent bij De Klaampe. Zoals gebruikelijk zullen er dan ‘s avonds geen diensten gehouden worden in de drie plaatselijke kerken.

Wij hopen u en jullie te ontmoeten in de tent. Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag zal er in samenwerking met de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke activiteit gehouden worden. De invulling hiervan hopen wij u in het volgende kerkblad te kunnen vermelden. De dienst zal in de Hervormde Kerk gehouden worden, ‘s morgens om half tien met als voorganger dominee W. den Braber.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.