Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier al onze activiteiten van het jeugdwerk.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Vacature Predikant

Vanuit de PKN hebben wij, zoals al gemeld is, de solvabiliteitsverklaring ontvangen. Tevens hebben wij de groslijst ontvangen met namen van predikanten die volgens het mobiliteitsbureau van de PKN geschikt zijn voor onze gemeente n.a.v. de aan hen toegestuurde profielschets. Plaatsing op deze lijst wil bij voorbaat niet zeggen dat genoemde predikanten ook een beroep in overweging  willen nemen. Dat komt pas in een volgende fase aan de orde. Tegelijk is het een kerkordelijke verplichting om u als gemeente in de gelegenheid te stellen, namen in te dienen van predikanten van wie u denkt dat ze geschikt zijn voor onze gemeente. Het gaat daarbij niet slechts om het noemen van één of meerdere namen, maar ook waarom u de betreffende predikant(en) geschikt acht voor onze gemeente. Het gaat om een duidelijk en helder gestelde motivatie. U krijgt de gelegenheid om namen voor een te beroepen predikant in te dienen tot en met zaterdag 8 november a. s. bij onze scriba  B. Lensen Hoofdweg 164 e 7676 AK Westerhaar. De kerkenraad zal dan de namen in hun overwegingen meenemen en verifiëren of de predikanten ook beroepbaar zijn. sdunhi

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.