Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier de kindernevendienst.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂

Van de kerkenraad

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij maandagavond 5 oktober  besloten in de maand oktober alleen maar online kerkdiensten te gaan houden, dit in lijn met de voorschriften van de PKN. Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat

het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. Met de door ons gemaakte keuze conformeren wij ons aan dit advies. U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen via de website en via het kerkblad. Wij rekenen op uw begrip.

Heilig Avondmaal

D. V. Zondagmorgen 25 oktober  zal er  een online viering van het Heilig Avondmaal gehouden worden vanuit onze  kerk. We realiseren ons dat dit op een heel andere manier dan gewoonlijk zal plaatsvinden.   Als kerkenraad willen wij alle belijdende leden vragen om het avondmaal op deze manier met ons te vieren. Dit geldt ook voor de mensen in ‘t Haarhuus en de mensen die anders na de dienst in de consistorie samenkomen. U dienst dan wel zelf voor brood en wijn (of vruchtensap) te zorgen. De viering in de kerk zal gehouden worden met enkele leden van de kerkenraad. Ds. Plette uit Vriezenveen hoopt de dienst te leiden en zal dan ook de uitnodiging aan iedereen laten uitgaan zodat wij wel tegelijkertijd aan het Heilig Avondmaal kunnen deelnemen.  Tevens zal ook de dankzegging  in deze dienst  plaatsvinden. Zoals u gewend bent zal er ook een collecte gehouden worden tijdens deze viering. De opbrengst hiervan willen wij besteden voor Stille Hulp in onze gemeente. U kunt hiervoor een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie,                    

wel graag met vermelding van “Stille Hulp”

We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?