Mededelingen van de Kerkenraad

Extra nieuwsbericht van de kerkenraad:

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraad hebben we overleg gehad over de invulling van de diensten en overige activiteiten voor de komende tijd. Als leidraad hebben we het protocol “kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten”

( versie 13 mei 2020 ) van de PKN gebruikt. 

Vanuit de voorgeschreven adviezen en bepalingen zien wij geen mogelijkheid om in juni weer samenkomsten te organiseren. Zoals het nu lijkt zijn er vanaf 1 juli mogelijkheden om dit, zij het op beperkte schaal, wel weer te kunnen doen.  Aan de invulling hiervan wordt achter de schermen al hard gewerkt en we hopen iedereen binnenkort te informeren hoe we de diensten weer kunnen laten plaatsvinden. Dit alles nog wel onder voorbehoud van de nog steeds veranderende regelgeving! Dit houdt ook in dat er voorlopig nog geen andere kerkelijke activiteiten doorgang kunnen vinden. Deze week zult u tegelijk met het kerkblad ook het gezamenlijk zondagsblad ontvangen. Dit is een blad voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland. Deze extra pinkster editie is ons aangeboden om in de gemeente te verspreiden. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Daarnaast hebben we gesproken over de uitzend kwaliteit van de live stream. Wij achten het wenselijk om de huidige camera te vervangen door een nieuwe camera met toebehoren om zodoende de kwaliteit van beeld en geluid te verbeteren. Zodat het beeld en geluid   nog scherper en duidelijker kunnen worden. Tevens zal er een nieuwe computer aangeschaft moeten worden om dit alles mogelijk te maken. De apparatuur die wij momenteel gebruiken is al sterk verouderd en geeft nu af en toe al storing. Omdat we zeker nog langere tijd geen of beperkt kerkdiensten kunnen houden zouden we dit graag op korte termijn willen realiseren. Dit betekend dat er financiële middelen moeten komen om dit mogelijk te maken. Er is een bedrag van ruim € 4000,- nodig. Het voorstel van de kerkenraad is om hiervoor de volgende actie op te zetten:

Aan alle kerkblad abonnees wordt gevraagd om voor 20 juni minimaal 10 euro ( mag eventueel ook meer) voor dit doel over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeesters NL78RABO0373732473  onder duidelijke vermelding van:

  “actie beeld en geluid”.

We hopen dat op deze manier, met behulp van alle gemeenteleden,  dit spoedig gerealiseerd kan worden. Omdat dit een zaak is van de gehele gemeente vragen we iedereen positief  op dit voorstel te reageren !

We houden u en jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze actie. 0001

Geplaatst in Geen categorie.