Mededelingen van de Predikant

Bezinningssamenkomst

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal er op Woensdag 23 Januari een bezinningssamenkomst gehouden worden. Alle belijdende leden zijn dan van 19.15 uur – 19.45 uur welkom in één van de zalen van het Hervormd Centrum.

Dopen ( doopavond en – dienst)

D.V. Zondagmorgen 3 februari hopen wij een doopdienst te houden. Ouders die hun kind(eren) ten doop willen houden, vragen wij om zich te melden voor 20 januari bij onze scriba B. Lensen. De doopavond, waar beide ouders verwacht worden, zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari om 20.00 uur in de consistoriekamer

Geplaatst in Geen categorie.